81_ROMANJE
Jesensko romanje 'po cerkvah sv. Marjete' je v letu 2005 potekalo 12. oktobra. Obiskali smo Rož in Podjuno na Koroškem.