999_DUHOVNIKI
Duhovniki, župniki in kaplani, ki so delovali na Polzeli.
g. Ivan Jodl, župnik na Polzeli od 1913 do 1935 (22 let)
g. Andrej Pirc, župnik na Polzeli od 1935 do 1963 (28 let)
g. Andrej Pirc, župnik na Polzeli od 1935 do 1963 (28 let)
g. Franc Hirše, upokojeni duhovnik na Polzeli od 195? do 1954
g. Milan Zdolšek, kaplan na Polzeli od 1960 do 1963 (3 leta)
g. Adilf Volasko, župnik na Polzeli od 1963 do 1973 (10 let)
g. Ferdo Videnšek, župnik na Polzeli od 1973 do 1990 (17 let)
g. Stanislav Lorber, duhovni pomočnik na Polzeli od 1975 do1981 (6 let)
g. Jože Kovačec, župnik na Polzeli od 1990 do 201? (? let)
g. Janez Bračun, upokojeni duhovnik na Polzeli od 1994 - 20?? (?? let)
o. Gorazd Bastašič, duhovnik, polzelski domačin; nova maša 15.06.2008
g. Janez Zupanc, kaplan na Polzeli od --- do ...
g. Stanislav Lipovšek, škof celjski od 2010