999_UMRLI_2007
Ana Hrašar (81), umrla 11.01.2007
Ferdinand Prešiček (76), umrl 17.01.2007
Kotlen Marija (82), umrla 19.01.2007
Hlačar Štefka (84), umrla 08.02.2007
Kuder Ivo (71), umrl 28.02.2007
Jona Marija (81), umrla 02.03.2007
Divjak Marjan (66), umrla 18.03.2007
Jelen Ivan (57), umrl 04.04.2007
Vrbnjak Darinka (77), umrl 17.04.2007
Hrovat Franc (80), umrl 19.04.2007
Hadžić Marija (70), umrla 02.05.2007
Tiršek Marija (86), umrla 03.05.2007
Tkalčec Ivan (78), umrl 09.05.2007
Tavčer Stanko (72), umrl 10.05.2007
Palir Franc (86), umrl 18.05.2007
Terglav Ivan (82), umrl 22.05.2007
Štorman Stanko (72), umrl 05.06.2007
Vasle Ivana (82), umrl 19.06.2007
Kolar Franc (68), umrl 13.07.2007
Cafuta Marija (53), umrla 20.07.2007
Razbornik Marija (74), umrla 21.07.2007
Pintarič Stanislav (84), umrl 24.07.2007
Poljak Cirila (68), umrla 14.08.2007
Ocvirk Julij (80), umrl 20.08.2007
Arh Avgust (73), umrl 22.08.2007
Baluh Janez (76), umrl 03.10.2007
Pfeifer Franc (94), umrl 12.11.2007
Tkalčec Gizela (79), umrla 21.11.2007
Pučnik Marija (80), umrla 24.12.2007