999_UMRLI_2012
Stran 1 2 Vse

Grofelnik Davor (22), Polzela, umrl 15.01.2012
Jelen Franc (83), Orova vas, umrl 30.01.2012
Repnik Zofija (67), Polzela (Celje), umrla 06.02.2012
Petek Rajmund (73), Prebold, umrl 29.02.2012
Korže Jožef (86), Celje, umrl 02.03.2012
Košec Anica (88), Polzela, umrla 18.03.2012
Ocvirk Marija (82), Ločica ob Savinji, umrla 22.03.2012
Strah Vinko (84), Orova vas, umrl 27.03.2012
Herodež Lidija (88), Polzela, umrla 01.04.2012
Štefančič Vili (67), Založe, umrla 15.04.2012
Vidmajer Dani (65), Založe, umrl 18.04.2012
Razgoršek Stanislava (85), Polzela, umrla 26.04.2012
Prešiček Helena (75), Polzela, umrla 01.05.2012
Čede Drago (49), Založe, umrl 03.05.2012
Emeršič Jožica (78), Breg pri Polzeli, umrla 11.05.2012
Palčič Ivanka (88), Polzela, umrla 01.06.2012
Dobrišek Janez (63), Polzela, umrl 01.06.2012
Čremošnik Jožefa (91), Ločica ob Savinji, umrla 05.06.2012
Vodovnik Rudi (80), Polzela, umrl 11.06.2012
Klančnik Branko (54), Ločica ob Savinji, uml 18.06.2012
Cizej Alojzij (80), Polzela, umrl 25.06.2012
Golob Antonija (93), Polzela, umrla 06.07.2012
Mramor Ivan (89), Polzela, umrl 09.07.2012
Plohl Marija (53), Ločica ob Savinji, umrla 18.07.2012
Cimperman Ivan(72), Podvin pri Polzeli, umrl 23.07.2012
Juhart Marjan (63), Polzela, umrl 30.07.2012
Grivec Pavla (66), Polzela, umrla 07.08.2012, pokopana v Žalcu
Anžel Boris (45), Polzela, umrl 20.08.2012
Kokovnik Anton (83), Polzela, umrl 11.09.2012
Kovač Ivan (61), Polzela, umrl 27.09.2012
Matjaž Marijan (87), Polzela, umrl 10.10.2012
Blažic Katarina (62), Polzela, umrla 11.10.2012
Pečnik Stanislav (72), Andraž nad Polzelo, umrl 12.10.2012
Živortnik Jožef (61), Polzela, umrl 20.10.2012
Ducman Stanislava (85), Ločica ob Savinji, umrla 21.10.2012
Povše Neža (76), Založe, umrla 24.10.2012
Štor Jožef (66), Polzela, umrl 04.11.2012
Mačkovšek Slavko(83), Polzela, umrl 10.11.2012
Štahl Rudolf (74), Breg pri Polzeli, umrl 12.11.2012
Stran 1 2 Vse