999_UMRLI_2013
Stran 1 2 Vse

Jožef Štorman (67), Polzela. Umrl 13. 1. 2013.
Ivanka Čede (86), Dom upokojencev Polzela. Umrla 15. 1. 2013
Anton Lokan (66), Založe. Umrl 18. 1. 2013.
Ana Kralj (90), Ločica ob Savinji. Umrla 22. 1. 2013.
Terezija Uratnik (77), Podvin pri Polzeli. Umrla 26. 1. 2013.
Silva Novak (73), Breg pri Polzeli. Umrla 7. 2. 2013.
Silva Turnšek (83), Polzela. Umrla 24. 2. 2013.
Marko Palir (54), Polzela. Umrl 4. 3. 2013.
Najvirt Alojz (86), Polzela. Umrl 5. 3. 2013.
Krajnc Ivica (62), Breg pri Polzeli. Umrla 19 3. 2013.
Majer Vlado (66), Laze (Polzela). Umrl 19 3. 2013.
Grobelšek Stanislav (75), Orova vas. Umrl 23 3. 2013.
Korber Rudolf (81), Polzela. Umrl 28 3. 2013.
Herodež Albin (94), Polzela. Umrl 4. 4. 2013.
Jurenec Terezija (91), Polzela. Umrla 12. 4. 2013.
Stražar Anton (83), Petrovče. Umrl 20. 4. 2013.
Vrečko Marija (61), Parižlje. Umrla 3. 6. 2013
Pirec Ivanka (73), Polzela. Umrla 4. 6. 2013
Rančigaj Marija (89), Breg pri Polzeli. Umrla 22. 6. 2013
Šalamon Alojzija (79), Ločica ob Savinji. Umrla 22. 6. 2013
Hrovat Joži (44), Podvin pri Polzeli. Umrl 30. 6. 2013
Božič Oto (61), Breg pri Polzeli. Umrl 17. 7. 2013
Cajhen Boštjan (44), Polzela. Umrl 31. 7. 2013
Meklav Marko (41), Podvin pri Polzeli. Umrl 9. 8. 2013
Rožič Marija (81), Breg pri Polzeli. Umrla 18. 8. 2013
Kotnik Šipec Marica (88), Založe. Umrla 24. 8. 2013
Razbornik Ivana (73), Polzela. Umrla 26. 8. 2013
Cimperman Alojz (77), Polzela. Umrl 1. 9. 2013
Špiler Franc (84), Polzela. Umrl 6. 9. 2013
Hrovat Marija (90), Breg pri Polzeli. Umrla 30. 9. 2013
Vašl Matilda (87), Ločica ob Savinji. Umrla 5. 10. 2013
Omladič Ana (83), Polzela. Umrla 9. 10. 2013
Štorman Ivan (66), Ločica ob Savinji. Umrl 14. 10. 2013
Strnad Drago (53), Podvrh, Braslovče (odraščal na Polzeli). Umrl 21. 10. 2013
Vasle Ivan (69), Polzela. Umrl 4. 12. 2013
Romih Stanislav (78), Polzela. Umrl 5. 12. 2013
Završnik Štefka (92), Založe. Umrla 9. 12. 2013
Palir Avgust (84), Kratka ulica, Breg pri Polzeli. Umrl 10. 12. 2013
Krt Jožefa (88), Kratka ulica, Breg pri Polzeli. Umrla 16. 12. 2013
Stran 1 2 Vse