999_UMRLI_2014
Stran 1 2 Vse

Sv. Andraž: Blagotinšek Milena (56), Dobrič. Umrla 19. 6. 2014
Sv. Andraž: Zabukovnik Friderik (71),Andraž. Umrl 23. 7. 2014
Sv. Andraž: Klemenčič Zofija (50),Andraž. Umrla 4. 9. 2014
Marija Jazbec (91), Breg pri Polzeli, Pot v gaj 80. Umrla 28. 12. 2013.
Ludvik Regoršek (77), Ločica ob Savinji, Ločiška cesta. Umrl 4. 1. 2014
Minka Štok (84), Ločica ob Savinji, Sončna cesta 65. Umrla 21. 01. 2014.
Stanko Košec (91), Polzela, Malteška cesta. Umrl 23. 01. 2014
Terezija Painkret (81), Podvin pri Polzeli. Umrla 28. 01. 2014
Marija Blagotinšek (85), Polzela, Vrtna ulica. Umrla 05. 02. 2014
Božo Tanšek (73), Polzela, Savinjsko nabrežje. Umrl 03. 03. 2014
Jazbec Karolina (97), Ločica, Ločiška cesta. Umrla 09. 03. 2014
Zupan Frančiška (92), Polzela. Umrla 17. 03. 2014
Janžovnik Marjan (59), Podvin pri Polzeli. Umrl 23. 03. 2014
Križnik Angela (82), Polzela. Umrla 1. 04. 2014
Doler Ana (90), Dom upokojencev Polzela. Umrla 12. 4. 2014
Povše Carmen (93), Polzela. Umrla 15. 04. 2014
Slokar Marija (92), Glavni trg, Polzela. Umrla 16. 05. 2014
Eisbacher Paula, r. Deželak (100), Leoben, Avstrija. Umrla 30. 05. 2014
Pfeifer Marija (94), Ločica, Ločiška cesta. Umrla 30. 05. 2014
Stanko Darinka (77), Polzela, Savinjska cesta. Umrla 8. 6. 2014
Jošovc Marija (80), Ločica, Ločiška cesta. Umrla 22. 6. 2014
Florjanc Frančiška (91), Ločica, Ločiška cesta. Umrla 26. 6. 2014
Rojnik Martin (83), Braslovče, Parižlje. Umrl 26. 6. 2014
Kolenc Teodor (73), Breg, Ob potoku. Umrl 27. 6. 2014
Zaveršnik Stanislava (83), Polzela, Sončna ulica. Umrla 5. 7. 2014
Novak Stanko ml. (51), Orova vas. Umrl 9. 8. 2014
Vasle Milan (78),Polzela. Umrl 29. 8. 2014
Flis Marija (90), Polzela. Umrla 1. 9. 2014
Pihler Marija (93), Polzela. Umrla 2. 9. 2014
Palir Julij (87), Polzela. Umrl 7. 9. 2014
Jelen Jože (72), Polzela. Umrl 15. 9. 2014
Ulaga Angela (89), Polzela, Dom upokojencev (Žalec). Umrla 21. 9. 2014
Kolšek Gabrijela (90), Polzela. Umrla 27. 9. 2014
Cukjati dr. Janez (74), Polzela. Umrl 2. 10. 2014
Turnšek Ana (82), Polzela. Umrla 4. 10. 2014
Dankovc Alfonz (90), Polzela. Umrl 16. 10. 2014
Andrejc Marija (104), Polzela. Umrla 8. 11. 2014
Miklaužin Branko (62), Ločica, Sončna cesta. Umrl 22. 11. 2014
Gomboc Nevenka (62), Velenje. Umrla 26. 11. 2014
Krašovec Viktor (84), Polzela. Umrl 30. 11. 2014
Stran 1 2 Vse