999_UMRLI_2016
Stran 1 2 Vse

Repotočnik Miro (49), Andraž. Umrl 03.03.2016
Vidmajer Rudolf (77), Andraž. Umrla 05.03.2016
Pajenk Vinko (52), Andraž. Umrl 14.03.2016
Plaskan Franc (77), Andraž. Umrl 22.04.2016
Krk Ferdo (89), Andraž. Umrl 05.05.2016
Pajenk Klara (81), Andraž. Umrla 16.06.2016
Koren Francisek (78), Andraž. Umrl 12.08.2016
Grobin Emil Milan (75), Andraž. Umrl 13.08.2016
Plešnik Ciril (87), Andraž. Umrl 26.08.2016
Brinovšek Anton (69), Andraž. Umrl 30.08.2016
Čretnik Marija (94), Andraž. Umrla 12.11.2016
Skaza Ivanka (79), Andraž. Umrla 17.11.2016
Florjanc Hilda (84), Glavni trg 10, Polzela. Umrla 04.01.2016
Kočevar Branko (54), Ločica, Prečna ulica 25, Polzela. Umrl 04.01.2016
Derča Nada (84), Ločica, Ločiška cesta, Polzela. Umrla 12.01.2016
Bogomir Orešnik (93), Polzela, Vrtna ulica. Umrla 19.01.2016
Terčak Kristina (83), Polzela, Ob železnici. Umrla 27.01.2016
Marovt Marinka (68), Polzela, Glavni trg. Umrla 02.02.2016
Dedič Cvetka (67), Prebold, Latkova vas (Polzela). Umrla 08.02.2016
Vodovnik Pavla (89), Polzela. Umrla 09.02.2016
Cukjati Franc (87), Polzela. Savinjsko nabrežje Umrl 27.02.2016
Esih Anton (87), Breg. Cesta v gaj Umrl 01.03.2016
Gradič Marija (90), Polzela. Savinjsko nabrežje. Umrla 10.03.2016
Fišer Ljudmila (75), Breg, Cesta v gaj. Umrla 11.03.2016
Lorger Barbara (89), Parižlje. Umrla 26.04.2016
Pfeifer Anica (83), Podvin pri Polzeli. Umrla 05.05.2016
Kaučič Jožefa (76), Polzela, Savinjsko nabrežjei. Umrla 10.05.2016
Lesnika Rihard (73), Breg, Pot v gaj. Umrl 16.05.2016
Popovski Dimitrije (74), Polzela, Glavni trg. Umrl 19.06.2016
Dankovc Slavica (89), Podvin pri Polzeli. Umrla 27.06.2016
Lukner Marija (88), Polzela. Umrla 06.07.2016
Kelher Marjan (67), Ločica (Portorož). Umrl 18.05.2016
Krašovec Barbara (50), Gotovlje (prej Polzela). Umrla 17.07.2016
Turnšek Pavel (83), Založe, Polzela. Umrl 05.08.2016
Smole Vinko (76), Ločica, Ob Savinji. Umrl 29.08.2016
Zupan Frančišek (83), Polzela, Zelena ulica. Umrl 01.09.2016
Peharda Marjan (60), Polzela, Glavni trg. Umrl 02.09.2016
Plaskan Avgust (61), Polzela, Grajski trg. Umrl 02.09.2016
Štrukelj Jakob (97), Polzela, Vrtna ulica. Umrl 13.09.2016
Rojnik Srečko (64), Polzela, Malteška cesta. Umrl 15.09.2016
Stran 1 2 Vse