999_UMRLI_2016
Stran 1 2 Vse

Železnik Jože (75), Polzela, Ob progi. Umrl 15.09.2016
Pšeničnik Marija (83), Podvin pri Polzeli. Umrla 09.10.2016
Klančnik Marjan (58), Podvin pri Polzeli. Umrl 15.10.2016
Kolšek Marija (65), Založe, Polzela. Umrla 15.10.2016
Vodovnik Ivan (66), Polzela, Glavni trg. Umrl 24.10.2016
Veselič Jože (69), Polzela, Glavni trg. Umrl 6.11.2016
Kugonič Rozalija (85), Latkova vas, Prebold. Umrla 15.11.2016
Polak Franjo (73), Podvin pri Polzeli. Umrl 17.11.2016
Cvetko Katica (79), Glavni trg, Polzela. Umrla 24.11.2016
Baluh Martin (45), Glavni trg, Polzela. Umrl 1.12.2016
Terglav Agica (93), Savinjsko nabrežje, Polzela. Umrla 14.12.2016
Trauner Karol (69), Ob železnici, Polzela. Umrl 14.12.2016
Cvetko Tomažl (39), Savinjska cesta, Polzela. Umrl 15.12.2016
Stran 1 2 Vse