999_UMRLI_2017
Stran 1 2 Vse

Petek Romana (55), Andraž. Umrla 13.1.2017
Rajh Ljudmila (88), Andraž. Umrla 04.03.2017
Smrekar Martin (75), Andraž nad Polzelo. Umrl 11.03.2017
Železnik Marija (64), Dobrič, Andraž nad Polzelo. Umrla 13.03.2017
Tratnik Venčeslav (59), Andraž. Umrl 16.05.2017
Verdev Ivan (76), Dobrič. Umrl 31.05.2017
Brinovšek Srečko (64), Andraž. Umrl 04.07.2017
Repotočnik Ana (87), Andraž. Umrla 5. 8. 2017
Čebin Marija (92), Ločica, Sončna cesta, Polzela. Umrla 6.1.2017
Štorman Milka (84), Polzela, Zelena ulica. Umrla 6.1.2017
Štefančič Krištof (72), Polzela, Ob progi. Umrl 10.1.2017
Melanšek Marjeta (92), Polzela, Savinjsko nabrežje. Umrla 12.01.2017
Uranjek Marta (76), Polzela, Malteška cesta. Umrla 15.1.2017
Rizmal Bojan (59), Šempeter, Kale. Umrl 18.01.2017
Debelak Marija (82), Založe, Polzela. Umrla 25.01.2017
Kuhar Albin (76), Polzela, Malteška cesta. Umrl 26.01.2017
Herodež Magda (57), Polzela, Ob železnici. Umrla 27.01.2017
Petrović Nenad (60), Polzela, Glavni trg. Umrl 31.01.2017
Podbregar Stanko (64), Ločica, Sončna cesta. Umrl 08.02.2017
Tkalec Silvester (61), Ponikva pri Žalcu (prej Založe). Umrl 10.02.2017
Pavlinc Ljubica (85), Polzela, Savinjska cesta. Umrla 21.02.2017
Turnšek Matija (70), Založe. Umrl 27.02.2017
Hrastnik Peter (78), Breg, Savinjska cesta. Umrl 05.03.2017
Krt Marija (85), Polzela, Glavni trg. Umrla 08.03.2017
Hrovat Danijel (51), Breg, Breška cesta. Umrl 31.03.2017
Svetko Marija (93), Polzela, Podvin pri Polzeli. Umrla 31.03.2017
Tamše Branko (77), Polzela, Vrtna ulica. Umrl 17.04.2017
Tkalec Peter (51), Ponikva pri Žalcu. Umrl 17.04.2017
Rezar Mira (79), Ločica, Ločiška cesta. Umrla 26.04.2017
Fajfar Ivan (62), Podvin pri Polzeli. Umrl 05.05.2017
Vasle Ana (75), Podvin pri Polzeli. Umrla 18.05.2017
Zagoričnik Mira (87), Polzela, Glavni trg. Umrla 24.05.2017
Ocepek Nada (62), Breg, Breška cesta. Umrla 25.05.2017
Štok Zoran (61), Breg, Sončna cesta. Umrl 10.06.2017
Jesenek Adela (88), Ločica, Ločiška cesta. Umrla 15.06.2017
Slokar Rado (84), Male Braslovče, Braslovče. Umrl 20.06.2017
Veler Edvard (79), Breg, Savinjska cesta. Umrl 08.07.2017
Artnik Roman (66), Breg, Breška cesta. Umrl 09.07.2017
Šketa Marija (73), Breg, Cesta v gaj. Umrla 11.07.2017
Florjanc Marija (93), Ločica, Sončna cesta. Umrla 16.07.2017
Stran 1 2 Vse