999_UMRLI_2019
Stran 1 2 Vse

Sevčnikar Terezija (88), Velenje (Andraž). Umrlal 1.1.2019
Jelen Sebastija (37), Andraž. Umrl 14.1.2019
Čremožnik Ivan (77), Dobrič. Umrl 1.2.2019
Hovnik Marija Pavlina (86), Videm pri Ptuju. Umrla 24.4.2019
Plaskan Ivan (83), Dobrič, Andraž. Umrl 5. 6. 2019
Puncer Marijana (86), Dobrič. Umrla 5.6.2019
Kužnik Kristina (81), Andraž. Umrla 18. 6. 2019
Uratnik Hermina (76), Dobrič. Umrla 29.08.2019
Dobrišek Agica (82), Breg, Savinjska cesta, Polzela. Umrla 9.1.2019
Bogožalec Julijana (84), Polzela, Savinjsko nabrežje. Umrla 10.1.2019
Ribič Marica (97), Breg, Savinjska cesta. Umrla 10.1.2019
Prešiček Franc (58), Založe. Umrl 11.1.2019
Vodovnik Lucija (88), Polzela, Cvetlična ulica. Umrla 12.1.2019
Kerstain Aleksander (74), Breg, Pod bregom, Polzela. Umrl 14.1. 2019
Zadravec Rajmund (85), Parižlje. Umrl 14. 1. 2019
Završnik Jožefa (84), Polzela, Trg sv. Marjete. Umrla 6.2.2019
Gross Uratnik Marija (87), Podvin pri Polzeli. Umrla 11.2.2019
Kapitler Marija (74), Ločica, Ločiška cesta. Umrla 11.2.2019
Lubej Drago (78), Glavni trg, Polzela. Umrl 19.2. 2019
Mešič Marjan (61), Ob strugi, Polzela. Umrl 19.2. 2019
Kolenc Ljudmila (83), Ločica, Ločiška cesta. Umrla 13.3.2019
Romih Ignac (94), Polzela, Savinjsko nabrežje. Umrl 13.3. 2019
Bašič Ana (73), Breg, Breška cesta. Umrla 14.3.2019
Florjanc Jožef (70), Ločica, Ločiška cesta. Umrl 3. 4. 2019
Svetko Ivana (87), Polzela, Vrtna ulica. Umrla 12.4.2019
Kač Ana (75), Parižlje, Braslovče. Umrla 24.4.2019
Ulaga Marija (86), Cesta v gaj, Breg. Umrla 24.4.2019
Stropnik Franc (83), Babno, Celje. Umrl 26.4.2019
Hrašar Ivan (69), Polzela, Ob železnici. Umrl 26. 5. 2019
Štahl Franc (77), Breg, Cesta v gaj. Umrl 26. 5. 2019
Štor Franc (77), Polzela, Savinjska cesta. Umrl 5. 6. 2019
Bračun Janez (93), duhovnik, Dom upokojencev Polzela. Umrl 17. 6. 2019
Stibel Milan (83), Andraž nad Polzelo. Umrl 8. 6. 2019
Skok Martin (82), Breg, Savinjska cesta. Umrl 19. 7. 2019
Vasle Marija (88), Založe. Umrla 20. 7. 2019
Vasle Ivan (69), Ločica, Sončna cesta. Umrl 24.07.2019
Hudournik Marija (73), Dobrič. Umrla 15.09.2019
Ocvirk Anton (71), Breg, Pod bregom. Umrl 22.09.2019
Palir Elizabeta (92), Breg, Kratka pot. Umrla 13.10.2019
Zupan_Marjeta (82), Polzela, Ob železnici. Umrla 15.10.2019
Stran 1 2 Vse