MARJETE_C
Stran 1 2 Vse

Cerkev sv. Marjete v Spodnjem Doliču v župniji Vitanje, podružnica
Kapela sv. Marjete v Domajincih, podružnica župnije Cankova
Kapela sv. Marjete v Domajincih, podružnica župnije Cankova
Cerkev sv. Marjete Golo, župnijska
Cerkev sv. Marjete niže Ptuja, Gorišnica, župnijska
Cerkev sv. Marjete na Gradišču, župnija Lukovica, podružnica
Cerkev sv. Marjete na Grmu v župniji Trebnje, podružnica
Cerkev sv. Marjete, podružnica župnije Hodiše
Cerkev sv. Marjete v Hruševju, podružnica, župnija Šlovrenc
Cerkev sv. Marjete Jagnjenica v župniji Svibno, podružnica
Cerkev sv. Marjete v Jereki, podružnica župnije Srednja vas v Bohinju
Cerkev sv. Marjete Kamenica, podružnica v župniji Šentjanž
Mali grad nad Kamnikom, v katerem se nahaja tudi kapela sv. Marjete
Kapela, prezbiterij v Malem gradu nad Kamnikom
Cerkev sv. Marjete na Keblju (Pohorje), župnijska, od daleč
Cerkev sv. Marjete na Keblju (Pohorje), župnijska
Cerkev sv. Marjete na Keblju (Pohorje), župnijska, zvonik
Cerkev sv. Marjete, Kopanj, Velika Račna, kapela
Cerkev sv. Marjete - nekdaj podružnica župnije Šentvid nad Ljubljano, potem župnijska novoustanovljene župnije Koseze, danes podružnica Kosez
Cerkev sv. Marjete v Kotljah, župnijska
Cerkev sv. Marjete, podružnica župnije Kotmara vas
Cerkev sv. Marjete na Libni, župnija Videm Krško, podružnica
Cerkev sv. Marjete, Malo Črnelo, podružnica, Ivančna Gorica
Cerkev sv. Marjete na Dravskem Polju, župnija Starše, podružnica
Cerkev sv. Marjete na Muti, župnijska
Cerkev sv. Marjete, Paličje, Trnje, ruševine
Cerkev sv. Marjete na Pečju v župniji Sevnica, podružnica
Cerkev sv. Marjete na Planini pri Ajdovščini
Cerkev sv. Marjete, Planina pri Rakeku, župnijska
Cerkev sv. Marjete, podružnica župnije Pliberk
Cerkev sv. Marjete v Podkraju, župnijska
Cerkev sv. Marjete, Podkraj, župnijska
Cerkev sv. Marjete na Polzeli, župnijska
Cerkev sv. Marjete na Praprotnem brdu ..... , podružnica
Cerkev sv. Marjene na Prežganju, župnijska
Cerkev sv. Marjete, Prežganje, župnijska
Cerkev sv. Marjete v Ritoznoju v župniji Slovenjska Bistrica, podružnica
Cerkev sv. Marjete v Šmarjeti v Rožu, župnijska
Cerkev sv. Marjete, Selnica ob Dravi, župnijska
Cerkev sv. Marjete, Široka set, podružnica, Vače
Stran 1 2 Vse