MARJETE_K
Glavni oltar v podružnični cerkvi sv. Marjete Kamenica, župnija Šentjanž
Kip sv. Marjete v glavnem oltarju cerkve na Grmu v župniji Trebnje
Kip v glavnem oltarju v podružnični cerkvi sv. Marjete Kamenica, župnija Šentjanž
Kip sv. Marjete v glavnem oltarju župnijske cerkve sv. Marjete na Keblju (Pohorje)
Kip sv. Marjete pred župnijsko cerkvijo v Ljubljani-Koseze
Kip sv. Marjete v glavnem oltarju podružnične cerkve v Kotmari vasi.
Kip sv. Marjete v glavnem oltarju podružnične cerkve na Libni v župniji Videm - Krško
Kip sv. Marjete v glavnem oltarju podružnične cerkve nad Pliberkom.
Kip sv. Marjete v prezbiteriju župnijske cerkve na Polzeli
Kip sv. Marjete v glavnem oltarju župnijske cerkve v Šmarjeti v Rožu.
Slika sv. Marjete v cerkvi na Šmarjeni gori nad Kranjem
Kip v glavnem oltarju cerkve v Šmarjeti (med Velikovcem in Tinjem)
Glavni oltar v cerkvi sv. Marjete na Golem
Glavni oltar v podružnični cerkvi sv. Marjete na Libni v župniji Videm - Krško.
Slika sv. Marjete na glavnem oltarju župnijske cerkve v Podkraju
Prezbiterij z glavnim oltarjem v cerkvi sv. Marjete (in Marije) na Sladki gori
Glavni oltar sv. Marjete v župnijski cerkvi Šmarjeta
Prezbiterij v cerkvi sv. Marjete na Šmarjetni gori na Kranjem
Prezbiterij z glavnim oltarjem v župnijski cerkvi v Vodicah.
Glavni oltar v podružnični cerkvi sv. Marjete v Žlebeh - župnija Preska