PEVOVODJE
zborovodka Mija Novak - MePZ, MoPZ
zborovodja Marko Slokar - MePZ 'Oljka', 'Združeni' PZ
zborovodkinja Mateja Stražar - OCPZ 'Cekinčki'
pevovodja Franci Ogris - Kvintet 'Lastovka'
pevovodja Sabina Florjanc Dolinšek - skupina 'Margareta'
pevovodja Rok Bastl - vokalna skupina 'AVRA'
pevovodka Ivica Krašovic - ljudsko petje