+ + +             MAŠNI NAMENI

 

 

 

                                              

 

NEDELJA * 27.11.2005 * 1. ADVENTNA * Virgil, apostol Karantanije * Marija s čudodelno svetinjo

 

 

07.00 ……   za žive in rajne farane

 

09.00 ……   za + Radota TROBINA in vse HRIBERŠEKOVE

            ……   za + Štefana VERK (obl.)    

            ……   za + Elizabeto PREDOVNIK (7.dan)                                              maševala:  g. Janez B.,g.Ivan B., Jože K.

 

10.30 ……   za + Maksa GERŠAK (obl.) in starše

            ……   za + Avgusta JELEN (obl.)                                     maševala:  g. Janez B., Jože K.

 

 

PONEDELJEK * 28.11.2005 * Katarina Laboure, vidkinja * Elijan, mučenec * Jakob Markič 

  

07.00 ……   za + Zofko in Ivanko JELEN

                ……   za + Marijo PERNE (obl.)                                                  maševala:  g. Janez B., Jože K.

 

  

TOREK * 29.11.2005 * Saturnin, mučenec * Radogost, škof  * Filomen, mučenec

  

07.00 ……   za + starše in Eriko OCVIRK

                        za + Heleno TRAUNER (obl.)                                            maševala:  g. Janez B., Jože K.

 

 

SREDA * 30.11.2005 * Andrej, apostol * Trajan, škof  * Tadej Lieou, mučenec

        

 

07.00 ……   za + Andreja VIDMAJER

                        ……   za + Ivanko VAŠL (30.dan)                                                   maševala:  g. Janez B., Jože K.

 

   

ČETRTEK * 01.12.2005 * Eligij, škof  * Leoncij, škof  * Marija Klementina                           +  PRVI  ČETRTEK

  

17.00 ……   za + Andreja in Marijo SERDONER ter stare starše

                        za + Mileno RIBAR in Pavla RANČIGAJ

                        za + Franca BAŠ (obl.) in vse BAŠEVE                maševala:  g. Janez B., Jože K

 

   

PETEK * 02.12.2005 * Vivijana (Živka), muč. * Blanka, spokornica* Natalija, muč.                   +  PRVI  PETEK

  

17.00 ……   v čast Srcu Jezusovemu

……   za + Ano in Franca ZAVRŠNIK

            ……   za + Ivana ŠTRUKLEC                                                      maševala:  g. Janez B., Jože K.

 

 

SOBOTA * 03.12.2005 * Frančišek Ksaver, duhovnik * Sofonija, prerok                                   +  PRVA  SOBOTA

  

17.00 ……   za + Štefanijo LEBER (1.obl.)

                        za + Franca VODEB                                                         maševala:  g. Janez B., Jože K.

 

 

NEDELJA * 04.12.2005 * 2. ADVENTNA * Janez Damaščan, duh., c.u., * Barbara, muč.

 

 

07.00 ……   za žive in rajne farane

 

09.00 ……   za + Marjana NOVAK in vse NOVAKOVE

            ……   za + Albina ČUK (1.obl.)      

 

10.30 ……   za + Barbaro in Franca KOŠEC

            ……   za + Boštjana MASTNAK                                                 maševala:  g. Janez B., Jože K.

 

            15.00 ……   (VIMPERK)  za + Pepco, Marijo in Heleno OŽIR