+ + +       OZNANILA - RAZNA

 

 

       NEDELJA,  17. julij 20050505121

 

 

 

 

 

 

 

8        Oklici:  

 

 

 

8        Ker slovesnosti v čast sv. Marjete še ni konec, naj zahvalo vsem sodelujočim prihranim do prihodnje nedelje. Danes pa hvaležnost za obisk v župniji, opravljeno bogoslužje, govor in že tudi za procesijo, ki sledi … izrečem g. opatu Marjanu Jezerniku. Bog mu stoterno povrni njegovo požrtvovalnost. Naj njegove besede padejo na plodna tla.

          

 

 

 

8        Sam god sv. Marjete in praznik za našo župnijo bomo obhajali v sredo, 20. julija. Tega obvestila nismo zapisali v program prireditev, zato toliko bolj zavzeto vabim ustno, da se množično odzovete tudi v sredo. Maši bosta zjutraj in zvečer. Maševala bosta gostujoča duhovnika.   

 

 

 

8        Prihodnja nedelja je Krištofova. Šoferji, pa tudi vsi drugi smo povabljeni, da ob tej priliki darujemo za misijonska vozila. Na plakatu v oglasni deski lahko preberemo misel: 'Moj dar Boga slavi – za vse prevožene poti.'  

 

 

 

8         

 

 

 

 

 

8        Verski tisk:       »Družina« - št. 29