+ + +       OZNANILA - RAZNA

 

 

       NEDELJA,  24. julij 20050505121

 

 

 

 

 

 

 

8        Oklici:   u ………;   v ……….

 

 

 

8           Zahvala vsem, ki so na kakršenkoli način sodelovali pri uspešno izpeljanih župnijskih dnevih. Sprva sem nameraval vse poimensko našteti, vendar je spisek predolg. Tudi ne bi želel koga izdvajati.  Prav vsem izražam občudovanje. Zares lepo ste se odrezali. Vse je teklo tako gladko, kakor da bi župnijske dneve obhajali že ničkolikokrat, pa so vendar bili prvič. Boga prosim naj vsem povrne stoterno. Lahko se že veselimo župnijskih dnevov 2006. 

          

 

 

 

8           Današnja nedelja je Krištofova. Šoferji in vsi drugi smo povabljeni, da ob tej priliki darujemo za misijonska vozila. V ta namen je ob izhodu iz cerkve nastavljena posebna košarica. Ob njej so samolepilne spominske podobice, ki jih lahko nalepite na svoje avtomobile – v ta namen jih bomo po oznanilih blagoslovili:      

 

 

 

8           

 

 

 

8          

 

 

 

8         

 

 

 

 

 

8        Verski tisk:       »Družina« - št. 30

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

BLAGOSLOV NALEPKE IN PODOBICE:

 

Molimo. Dobri Bog, zahvaljujemo se ti, da si nam poslal svojega Sina, da nas vodi iz teme k luči. Prosimo te, na priprošnjo svetega Krištofa blago+slovi te nalepke in podobice. Naj nas spominjajo na to, da smo vsi Kristonosci. Pomagaj nam, da bomo z obzirno in odgovorno vožnjo dosegali zastavljene cilje. To te prosimo po Kristusu našem Gospodu. Amen.

 

BLAGOSLOV NA VZOČIH LJUDI:

 

Dobri Bog, bodi z nami, ko smo v cestnem prometu in nas blago+slovi. Daj nam budne oči in potrebno zbranost, da bomo varni mi in vsi okrog nas. Pomagaj nam, da bomo pozorni do življenja, razumni s tehniko in obzirni do narave. Varuj nas in druge udeležence v prometu pred nevarnostmi in nezgodami. Varuj nas tudi pred nepazljivostjo, lahkomiselnostjo in naglico. Utrdi v nas zavest odgovornosti in nas z vsake poti srečno pripelji domov. Ti bodi vedno in povsod naš cilj, da nas bo naša poslednja pot privedla v objem tvoje neminljive ljubezni. Po Kristusu, našem Odrešeniku. Amen.

 

 

 

 

 

BLAGOSLOV VOZIL:

 

Molimo. Gospod naš Bog, z zaupanjem se obračamo k tebi in te prosimo: blago+slovi vsa ta vozila, ki jih v vsakdanjem življenju na toliko načinov uporabljamo. Vodi nas na vseh poteh, pri delu in v prostem času. Obvaruj nas vsake nevarnosti in nesreče. Pokaži nam, kaj lahko s svojimi vozili storimo za naše domače in soljudi. Pomagaj nam, da bomo odgovorni v prometu, napravi nas obzirne in pripravljene pomagati. Kaži nam pravo pot v življenju, da bomo nekoč vsi srečno prišli k tebi. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.