+ + +       OZNANILA - RAZNA

 

 

 NEDELJA,  27. NOVEMBER 20050505121

 

 

 

 

 

 

 

 

8   Zahvala vsem, ki ste z veliko zavzetostjo prejšnjo nedeljo pripravili koncert cerkvenih pevskih zborov dekanije Žalec in pogostitev po njej. Bog vsem stoterno povrni! 

 

 

 

8   Današnja nedelja je nedelja Karitas. Mašna nabirka bo oddana potrebam župnijske in škofijske Karitas. Hvala!     

 

 

 

8   Karitativna je tudi akcija, ki poteka pred cerkvijo.  Mladinci iz župnije sv. Marjete v Kotljah vam ponujajo božične voščilnice. Če jih boste kupili boste s tem podprli obnovo oltarja v njihovi cerkvi. Hvalevredna zagnanost in dobra volja. Nagradite jih!

 

 

 

8   V četrtek po večerni maši bo molitev za duhovne poklice

 

 

 

8   V petek dopoldne obisk bolnikov in ostarelih na domovih. Pričakujem, da boste v adventnem času omogočili prejem zakramentov tudi kateremu od tistih, ki ga ne obiskujem vsak prvi petek. Pogovorite se z bolniki in mi do petka sporočite.

                            Pol ure pred večerno mašo bo izpostavljeno Najsvetejše.

 

 

 

8   Prihodnjo nedeljo bodo maši ob 9. in 10.30 oblikovali devetošolci. Predstavili nam bodo decembrske svetnike. Družine, mlade in otroke prijazno vabijo, da se jim pri bogoslužju pridružijo.

 

 

 

8   Približujejo se prvi decembrski dnevi, ki so zaznamovani z miklavževanjem. Spodbujam vas, da postanete Miklavževi sotrudniki. Zelo se priporoča, da bi po svojih močeh prispevali temu decembrskemu dobremu moću, da bo lahko nakupil darila za 500 otrok, s katerimi se bo srečal v naši cerkvi prihodnji ponedeljek. Prispevke oddaste župniku ali kateremu od članov Župnijske karitas. Že v naprej hvala!

 

 

 

8   Zakonci jubilanti lahko v župnijski pisarni dvignejo fotografije s slavja prejšnjo soboto!

 

 

 

8  V četrtek, 1. decembra ob 17. uri bo v mali telovadnici OŠ Polzela dobrodelni koncert za šolski sklad z geslom 'otroci otrokom'. Sodelovali bodo otroci iz vrtca, učenci osnovne šole ter gost Lado Leskovar. Vabi vas tudi plakat v oglasni deski. 

  

 

 

       ÿ   Duhodne vaje - obnove:

 

01.–04. december:          zakonski pari; Stična; prijava; prijava: Vital Vider, tel. 02 331 29 51

02.–04. december:          učitelji, vzgojitelji; Mala Loka; prijava: tel. 031 658 867

02.–04. december:          študentje; s svetim pismom; Kančevci v Prekmurju: prijava: 031 527 989

09.–11. december:          fantje, dekleta 7.– 9. razred; Želimlje; prijava: tel. 040 360 729

09.–11. december:          fantje, dekleta 5.– 9. razred; Bled; prijava: s. Marija, tel. 04 57 41 075

16.–18. december:          fantje, dekleta - srednješolci; Želimlje; prijava: tel. 040 360 729

26.–30. december:          odrasli; osebno vodene v tišini; Celje, Sv. Jožef: tel. 031 815 096

19.–22. januar:                zakonski pari; Stična; prijava; prijava: Vital Vider, tel. 02 331 29 51

  

 

 

                 TISK:         »Družina«                    - št. 48

                                   »Ognjišče«                   - št. 12

                                   »Nova rast«                 - št.   5

                                   »Mohorjeva zbirka«    

                                   »Družinska pratika 2006«          980  SIT

»Marijanski koledar 2006«        420  SIT

 

 

 

  NAROČNINE:         »Družina 2006« ………….     13.000  SIT

                                   »Ognjišče«  ……………….     5.760 SIT      (po pošti 6.000)

                                   »Mohorjeva zbirka 2006« ..     13.500  SIT     (plačilo pred 28. feb. samo 9.000)

 

 

 

   O. PRAZNIKI:        29.11. ima rojstni dan zborovodkinja in organistka * Tina N.

30.11. goduje katehistinja * Andreja L.

30.11. ima rojstni dan založnik najnovejše knjige o Gori Oljki * Dani T.

03.12. ima rojstni dan ministrantka * Mateja S.

05.12. ima rojstni dan članica ŽPS * Janja S.

06.12. ima rojstni dan (81) 'župnijska gospodinja' * Marija B.

10.12. ima rojstni dan duhovnik - kurat * Janez Bračun

 

 

 

           DRUGO:          Čiščenje in krašenje cerkve v novembru:  verniki iz Ločice ob Savinji.

 

 

 

OBLETNICE POKOJNIH:   

 

27.november:

 

1985    + Baš Karel, Polzela

1999    + Jelen Avgust, Polzela

1988    + Kotnik Ivanka, Založe

1993    + Verk Štefan, Breg

2003    + Perne Marija, Polzela

 

28.november:

 

1952    + Hrašar Zoran, Sp. Hudinja

1974    + Koren Jakob, Breg

1984    + Jelen Janez, Založe

1952    + Kok Frančiška, Polzela

1976    + Prešiček Terezija, Polzela

1990    + Vodlan Ana, Polzela

2003    + Hrašar Jožef, Podvin

 

29.november:

 

1998    + Dušič Karel, Založe

1981    + Kač Ivan, Polzela

1949    + Šuster Jurij, Orova vas

1962    + Šuster Marija, Orova vas

1999    + Vrečar Katarina, Ločica

 

30.november:

 

1963    + Baluh Julijana

1999    + Cvikl Janko

1992    + Podvršnik Alojz

1999    + Uranjek Marija

2003    + Kolšek Štefanija

2004    + Trauner Helena

 

01.december:

 

1998    + Baš Franc

1975    + Florjančič Matilda

1966    + Kolšek Ivan

1981    + Ribar Milena

1983    + Vrbnjak Alojz

 

02.december:

 

1964    + Bec Neža, Polzela

1967    + Jug Avguštin, Breg

2004    + Leber Štefan, Polzela

 

03.december:

 

1951    + Vašl Jože, Ločica

 

04.december:

 

1948    + Flis Milan, Polzela

2000    + Mastnak Boštjan, Breg

1999    + Mikek Ana, Breg

1963    + Ramšak Marjeta, Polzela

1975    + Tivadar Veronika, Polzela

1993    + Zaveršnik Ana, Polzela

2004    + Čuk Albin, Polzela