+ + +       OZNANILA - RAZNA

 

 

 NEDELJA,  04. DECEMBER 20050505121

 

 

 

 

 

 

 

 

8   Danes po maši vas bodo pred cerkvijo pričakala dekleta iz 9. razreda in vam ponudila nekaj božičnih spominkov in dobrot. Velikodušno se odzovite in z nakupom nagradite njihovo prizadevnost!

 

 

 

8   Danes popoldne ob treh bo na Vimperku maša v čast sv. Miklavžu. Pridite!  

 

 

 

8   Jutri zvečer, ponedeljek 5. decembra ob 17. uri bo v župnijski cerkvi tradicionalno miklavže-vanje. Miklavž še vedno potrebuje in je vesel sodelavcev. Pisarno ima v župnišču.

   

 

 

8   Jutri zvečer po miklavževanju - ob 18. uri - so člani ŽGS vabljeni na krajši sestanek z arhitektom g. Damjanom Miklavcem glede ureditve okolice župnijske cerkve.  

 

 

 

8   V sredo, 7. decembra bo ob 18. uri v knjižnici v Kulturnem domu na Polzeli predstavitev knjige o Gori Oljki. Pogovor z avtorjem knjige Jankom Germadnikom in Rolando Fugger Germadnik bo vodila Anka Krčmar. Knjigo že lahko tudi kupite v župnijski pisarni (2.900 SIT).

 

 

 

8   V četrtek na praznik Brezmadežnega spočetja Device Marije bo urnik maš spremenjen. Poleg običajne četrtkove večerne maše bo ena še zjutraj in ena ob 10.30 uri.

 

 

 

8  

 

 

 

8   Turistična sekcija GD Drešinja nas prisrčno vabi v njihov gasilski dom na razstavo jaslic. Blagoslov razstave s kulturnim programom bo prihodnjo nedeljo, 11. decembra ob 15. uri. Ogledi bodo možni 11., 17. in 18. decembra med 9. in 19. uro, med tednom pa od 16. do 18. ure.

 

 

 

       ÿ   Duhodne vaje - obnove:

 

09.–11. december:          fantje, dekleta 7.– 9. razred; Želimlje; prijava: tel. 040 360 729

09.–11. december:          fantje, dekleta 5.– 9. razred; Bled; prijava: s. Marija, tel. 04 57 41 075

10. december:                 kateheti in katehistinje; Celje, Sv. Jožef; ob 14. uri

16.–18. december:          fantje, dekleta - srednješolci; Želimlje; prijava: tel. 040 360 729

26.–30. december:          odrasli; osebno vodene v tišini; Celje, Sv. Jožef: tel. 031 815 096

19.–22. januar:                zakonski pari; Stična; prijava; prijava: Vital Vider, tel. 02 331 29 51

  

 

 

                 TISK:         »Družina« s prilogo 'Naša družina'        - št. 49

                                   »Prtijatelj«                                           - št. 6

                                   »Mohorjeva zbirka«    

                                   »Družinska pratika 2006«             980  SIT

»Marijanski koledar 2006«           420  SIT

»Družina« koledar

 

 

 

  NAROČNINE:         »Družina 2006« ………….     13.000  SIT

                                   »Ognjišče«  ……………….     5.760  SIT     (po pošti 6.000)

                                   »Mohorjeva zbirka 2006« ..     13.500  SIT     (plačilo pred 28. feb. samo 9.000)

 

 

 

   O. PRAZNIKI:        05.12. ima rojstni dan članica ŽPS * Janja S.

06.12. ima rojstni dan (81) 'župnijska gospodinja' * Marija B.

08.12. ima god mama zborovodkinje in dveh organistov * Marija N.

10.12. ima rojstni dan duhovnik - kurat * Janez Bračun

 

 

 

           DRUGO:          Čiščenje in krašenje cerkve v novembru:  verniki iz Orove vasi.

 

 

 

 

 

 

OBLETNICE POKOJNIH:         04.december:

 

1948 + Flis Milan, Polzela

2000 + Mastnak Boštjan, Breg

1999 + Mikek Ana, Breg

1963 + Ramšak Marjeta, Polzela

1975 + Tivadar Veronika, Polzela

1993 + Zaveršnik Ana, Polzela

2004 + Čuk Albin, Polzela

 

05.december:

 

2001 + Kunstek Karel

1982 + Šonc Ruža

1971 + Tavčar Franc, Breg

1973 + Turnšek Terezija, Ločica

1967 + Venek Ivan, Polzela

1984 + Vodovnik Ivana, Polzela

1967 + Živortnik Marija, Polzela

 

06.december:

 

1951 + Jelen Ana, Polzela

1956 + Orešnik Marija, Podvin

1967 + Praprotnik Ciril, Polzela

1996 + Rastočnik Justina, Ločica

1948 + Sever Anton, Polzela

1986 + Stavbej Franc, Polzela

1959 + Svetko Franc, Podvin

1982 + Žarek Ignac, Polzela

 

07.december:

 

1994 + Antloga Silvija, Ločica

1967 + Glavnik Marija, Breg

2001 + Novak Marjan, Orova vas

1978 + Pečnik Alfonz, Breg

2002 + Vasle Anton, Podvin

 

08.december:

 

1990 + Hudournik Amalija, Podvin

1973 + Melanšek Franc, Založe

1953 + Melanšek Frančiška, Založe

2000 + Sternad Ivan, Polzela

 

09.december:

 

1951 + Drinjak Frančiška, Orova vas

1984 + Orešnik Metka, Polzela

 

10.december:

 

2002 + Cvenk Marija, Polzela

1981 + Divjak Franc, Breg

1984 + Hlačer Ivan, Polzela

1973 + Kodrnja Slavko, Polzela

1989 + Korun Jože, Ločica

1968 + Kovač Franc, Založe

1973 + Pesjak Peter

1991 + Rožanc Angela, Žalec

1956 + Šuster Leopold, Breg

1981 + Tavčar Marija, Založe

1998 + Vasle Jože, Založe

 

11.december:

 

1952 + Jelen Angela, Podvin

1982 + Kolar Julijana, Breg

1976 + Miklavc Peter, Parižlje

1978 + Steiner Marija, Ločica