+ + +       OZNANILA - RAZNA

 

 

 NEDELJA,  01. JANUAR 20060505121

 

 

 

 

 

 

 

 

8  V torej ob 18.00 so člani Župnijske karitas vabljeni na prvo letošnje srečanje.

 

 

 

8  Četrtek je prvi v mesecu, zato bo po maši molitvena ura za duhovne poklice.  

 

 

 

8  V četrtek po maši in molitveni uri oz. ob 18.00 bo srečanje staršev otrok od 1. do 3. razreda. Vzemite si čas in pridite!

   

 

 

8  V petek je praznik Gospodovega razglašenja – sv. trije kralji. Maše bodo ob 7.00, 10.30 in ob 17.00. Ker je tudi prvi petek bo pol ure pred jutranjo in večerno mašo izpostavljeno Najsvetejše, molitev, priložnost za spoved in blagoslov z Najsvetejšim. Udeležite se tudi tega češčenja! 

 

 

 

8 V petek po večerni maši oz. ob 18.00 bo srečanje staršev otrok od 4. do 9. razreda. Vse, posebej pa še starše birmancev prijazno vabim, da se pozanimajo za delo njihovih otrok pri verouki in siceršnji pripravi na prejem zakramenta potrditve!

 

 

 

8 Prihodnjo nedeljo pri maši ob 10.30 se bodo župnijskemu občestvu predstavili otroci tretjega razreda, letošnji prvoobhajanci.

 

 

 

8  Prihodnjo nedeljo ob 16. uri bo v naši župnijski cerkvi tradicionalni koncert župnijskih zborov in skupin. Rezervirajte si čas, da boste lahko poslušalci!     

 

 

 

8

 

 

 

NAMENI APOSTOLATA MOLITVE ZA JANUAR 2006

 

Splošni:  Občestvo kristjanov.

Molimo, da bi napor za uresničitev polnega občestva kristjanov pripomogel k spravi in miru med vsemi narodi na zemlji.

 

Misijonski:  Priseljenci.

Molimo, da bi kristjani znali sprejeti priseljence s spoštovanjem in človekoljubjem in da bi v vsakem človeku prepoznali Božjo podobo.

 

Slovenski:  Sprava in sodelovanje.

Molimo za narodno spravo in sodelovanje različno verujočih.

 

 

 

ÿ   DUHOVNE VAJE - OBNOVE:

 

19.–22. januar:        zakonski pari; Stična; prijava: Vital Vider, tel. 02 331 29 51

  

 

 

                 TISK:      »Družina«  - št. 1

                            »Družinska pratika 2006«            980  SIT

»Marijanski koledar 2006«           420  SIT

»Družina« koledar                                  70  SIT

 

 

 

  NAROČNINE:     »Družina 2006« …………….     13.000  SIT

                            »Ognjišče«  …………………..       5.760  SIT  (po pošti 6.000)

                            »Misijonska obzorja« ………       1.500  SIT

                            »Prijatelj« …………………….       2.500  SIT

                            »Brat Frančišek« ……………      2.000  SIT

                            »Mohorjeva zbirka 2006« …    13.500  SIT  (pred 28. feb.: 9.000)

 

 

 

   O. PRAZNIKI:    04.01. ima rojstni dan članica ŽPS in kranclavka * Vera J.

                            05.01. ima rojstni dan birmska animatorka * Tatjana H.

                            06.01. ima rojstni dan ministrant * Denis S.

                            08.01. ima rojstni dan mama zborovodja Marka * Marija S. 

 

 

 

           DRUGO:    Čiščenje in krašenje cerkve v januarju:  verniki iz Podvina

 

 

 

OBLETNICE POKOJNIH:             01. januar:

 

2001 + Jelovšek Franc, Orova vas

1996 + Kolar Franc, Breg

1996 + Vasle Marija, Založe

1990 + Videnšek Ferdinand, župnik

1983 + Breznikar Albin, Ločica

1980 + Gorogranc Marija, Polzela

1971 + Šerbak Frančiška, Breg

 

02. januar:

 

1999 + Divjak Marija, Polzela

2001 + Petelinšek Majda, Polzela

2003 + Srebočan Ana

 

03. januar:

 

2005 + Emeršič Ivan-Žan, Breg

2003 + Florjanc Zvonko, Ločica

2001 + Prislan Marija, Ločica

2000 + Zajc Stanislava, Založe

1999 + Kolenc Antonija, Založe

1985 + Korber Jožef,

1982 + Cvenk Ivan, Polzela

 

04. januar:

 

2000 + Novak Ivan, Polzela

1982 + Miklavc Ivan, Polzela

 

05. januar:

 

2000 + Beloglavc Viktor ml, Založe

1999 + Božič Viktor, Polzela

1997 + Perne Ana, Polzela

1989 + Florjanc Martin,

 

06. januar:

 

1999 + Samec Marija, Polzela

1992 + Svet Adolf, Polzela

1989 + Svet Ivana,

1983 + Korber Marija, Polzela

 

07. januar:

 

2005 + Dobnik Karolina, Dolga Gora

2000 + Rednak Alojz-Bruno, Ločica

1998 + Terčak Albin, Polzela

1990 + Artnik Rozalija,

 

08. januar:

 

2002 + Kuhar Ljudmila, Breg

2001 + Žolnir Matilda, Podvin

1999 + France Marjan, Dobriša vas

1982 + Žerak Marija, Polzela