+ + +       OZNANILA - RAZNA

 

 

 NEDELJA,  08. JANUAR 20060505121

 

 

 

 

 

 

 

 

8  Najlepša hvala učencem 3. razreda in njihovi katehistinji, ki so pripravili današnje bogoslužje in se med njim predstavili kot letošnji prvoobhajanci. V nadaljnji pripravi jim želim veliko lepih spoznanj in veselje v pričakovanju velikega dogodka.

 

 

 

8  Danes popoldne ob 16. uri bo tradicionalni koncert župnijskih zborov in skupin. Vabim vas, da se tudi letos odzovete v lepem številu, napolnite našo cerkev in z aplavzom nagradite današnje petje in celoletni trud naših pevk in pevcev!    

 

 

 

8  Jutri, v ponedeljek, 09.01.2005 imajo člani ŽPS prvo letošnjo redno sejo. Ob 19. uri se dobijo v drugi učilnici pod cerkvijo.

   

 

 

8   

 

 

 

8

 

 

 

NAMENI APOSTOLATA MOLITVE ZA JANUAR 2006

 

Splošni:  Občestvo kristjanov.

Molimo, da bi napor za uresničitev polnega občestva kristjanov pripomogel k spravi in miru med vsemi narodi na zemlji.

 

Misijonski:  Priseljenci.

Molimo, da bi kristjani znali sprejeti priseljence s spoštovanjem in človekoljubjem in da bi v vsakem človeku prepoznali Božjo podobo.

 

Slovenski:  Sprava in sodelovanje.

Molimo za narodno spravo in sodelovanje različno verujočih.

 

 

 

ÿ   DUHOVNE VAJE - OBNOVE:

 

19.–22. januar:        zakonski pari; Stična; prijava: Vital Vider, tel. 02 331 29 51

19.–24. januar:        osebno vodene v tišini; Logarska dolina; tel. 03 838 90 15

03.–08. februar:       osebno vodene v tišini; Sveti Duh pri Škofji Loki; 031 236 729

 

 

                 TISK:      »Družina«  - št. 2

                            »Družinska pratika 2006«            980  SIT

»Marijanski koledar 2006«           420  SIT

»Družina« koledar                                  70  SIT

 

 

 

  NAROČNINE:     »Družina 2006« …………….     13.000  SIT

                            »Ognjišče«  …………………..       5.760  SIT  (po pošti 6.000)

                            »Misijonska obzorja« ………       1.500  SIT

                            »Prijatelj« …………………….       2.500  SIT

                            »Brat Frančišek« ……………       2.000  SIT

                            »Mohorjeva zbirka 2006« …    13.500  SIT  (pred 28. feb.: 9.000)

 

 

 

   O. PRAZNIKI:    08.01. ima rojstni dan mama zborovodja Marka * Marija S.

 

 

 

           DRUGO:    Čiščenje in krašenje cerkve v januarju:  verniki iz Podvina

 

 

 

 

 

 

 

OBLETNICE POKOJNIH:             08. januar:

 

2002 + Kuhar Ljudmila, Breg

2001 + Žolnir Matilda, Podvin

1999 + France Marjan, Dobriša vas

1982 + Žerak Marija, Polzela

 

09. januar:

 

1993 + Tori Alojzija, Dom upokojencev

 

10. januar:

 

1997 + Svetko Alojz, Polzela

1997 + Svetko Slavica, Polzela

1994 + Drobež Ivanka, Ločica

1993 + Žgank Danijel, Breg

1983 + Gaberšek Marta, Polzela

1980 + Palir Alojzija, Breg

1973 + Cimerman Terezija, Breg

1967 + Lukančič Marija, Polzela

1962 + Kunst Martin, Polzela

 

11. januar:

 

2003 + Habjan Gabrijel, Polzela

2000 + Haler Ludvik, Dom upokojencev Celje

1988 + Bizjak Alojzija, Polzela

1984 + Fišer Viktor, Breg

1982 + Plevnik Elizabeta, Polzela

1969 + Žitnik Franca, Celje

1966 + Kajtna Terezija, Založe

1953 + Paradiž Martin, Polzela

1950 + Kladnik Marijan, Založe

1948 + Cimperšek Matija, Polzela

 

12. januar:

 

1989 + Pfeifer Ilonka, Polzela

1985 + Plevel Anron,

1956 + Pevec Marija, Polzela

1950 + Pusovnik Barbara, Polzela

 

13. januar:

 

2001 + Novak Anton, Rakitovec

1986 + Vovk Marija, Založe

1983 + Breznikar Frančiška, Ločica

1966 + Terglav Marija, Polzela

 

14. januar:

 

1998 + Hribernik Ivan, Gornji Grad

1997 + Bolha Stanislav, Ravne

1979 + Hostnik Marija, Polzela

1975 + Srebočan Anton, Ločica

1973 + Pestivšek Anton, Polzela

1966 + Hrovat Helena, Breg

1963 + Gracl Franc, Breg

 

15. januar:

 

1985 + Artviga Frančiška, Polzela

1978 + Blagotinšek Neža, Polzela

1966 + Malis Marija, Polzela