+ + +       OZNANILA - RAZNA

 

 

 NEDELJA,  15. JANUAR 20060505121

 

 

 

 

 

 

 

 

8     

 

 

 

8  Jutri, v ponedeljek, 16.01.2005 imajo člani ŽGS prvo letošnjo redno sejo. Ob 19. uri se dobijo v župnišču.

   

 

 

8  V sredo se prične teden za edinost kristjanov 2006. Naslov je: »Kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi.«  Tudi v naši župniji bomo vsak dan razmišljali o tej temi in opravili molitev za edinost. Pridružite se!

 

 

 

8 Letos vas še nisem nagovoril glede prispevkov za ogrevanje cerkve in t.im. 'stolnino'. Vsem, ki ste po lepi in koristni navadi po svojih močeh že prispevali v ta namen, se prisrčno zahvaljujem. Tiste pa, ki še niste, danes prosim, da se vključite v akcijo in na enega od možnih načinov (v zakristiji, pisarni, po pošti, nakazilu ali s kuverto v nedeljsko nabirko) to z veseljem storite v prihodnjih dneh in tednih! Poudarek je na: 'z veseljem'!

 

 

 

8  Po včerajšnjem mednarodnem simpoziju o slovenski ljudski pesmi in današnji dopoldanski slovesni maši, ki jo bo (je) vodil ljubljanski nadškof in metropolit msgr. Alojz Uran, bo danes popoldne ob 15. uri v Preboldu koncert Z ljudsko pesmijo in glasbo v novo leto. Posebni gostje bodo legendarni Beneški fantje.

 

 

 

 

NAMENI APOSTOLATA MOLITVE ZA JANUAR 2006

 

Splošni:  Občestvo kristjanov.

Molimo, da bi napor za uresničitev polnega občestva kristjanov pripomogel k spravi in miru med vsemi narodi na zemlji.

 

Misijonski:  Priseljenci.

Molimo, da bi kristjani znali sprejeti priseljence s spoštovanjem in človekoljubjem in da bi v vsakem človeku prepoznali Božjo podobo.

 

Slovenski:  Sprava in sodelovanje.

Molimo za narodno spravo in sodelovanje različno verujočih.

 

 

 

ÿ   DUHOVNE VAJE - OBNOVE:

 

19.–22. januar:        zakonski pari; Stična; prijava: Vital Vider, tel. 02 331 29 51

19.–24. januar:        osebno vodene v tišini; Logarska dolina; tel. 03 838 90 15

03.–08. februar:       osebno vodene v tišini; Sveti Duh pri Škofji Loki; 031 236 729

03.-05.februar:         študentje in zaposleni mladi; Bled;  tel. 041-982-866.

 

 

 

                 TISK:      »Družina«  - št. 3

                            »Družinska pratika 2006«            980  SIT

»Marijanski koledar 2006«           420  SIT

»Družina« koledar                                  70  SIT

 

 

 

  NAROČNINE:     »Družina 2006« …………….     13.000  SIT

                            »Ognjišče«  …………………..       5.760  SIT  (po pošti 6.000)

                            »Misijonska obzorja« ………       1.500  SIT

                            »Prijatelj« …………………….       2.500  SIT

                            »Brat Frančišek« ……………       2.000  SIT

                            »Mohorjeva zbirka 2006« …    13.500  SIT  (pred 28. feb.: 9.000)

 

 

 

   O. PRAZNIKI:    14.01. imata rojstni dan voditelja Ž. karitas * Blaž in Zdenka J.

21.01. praznuje krstni dan najmlajša organistka * Katja N. 

 

 

 

 

           DRUGO:    Čiščenje in krašenje cerkve v januarju:  verniki iz Podvina

 

 

 

 

 

OBLETNICE POKOJNIH:

 


15. januar:

 

1985 + Artviga Frančiška, Polzela

1978 + Blagotinšek Neža, Polzela

1966 + Malis Marija, Polzela

 

16. januar:

 

2004 + Štefančič Gabrijela, Polzela

1967 + Svetko Julijana, Podvin

1954 + Tajnšek Antonija, Podvin

 

17. januar:

 

2001 + Kanovnik Jože, Ločica

1996 + Milčić Stevo, Polzela

1979 + Tanšek Stanislava, Polzela

1974 + Jezernik Neža, Podvin

1972 + Gracej Franc, Založe

1968 + Razgoršek Anton, Polzela

1966 + Pukmajster Rozalija, Polzela

 

18. januar:

 

2002 + Govedič Anđela, Polzela

1999 + Podgoršek Ana, Petrovče

1959 + Serdoner Andrej, Ločica

1953 + Jelen Marija, Založe

1949 + Terčak Albin, Polzela

 

19. januar:

 

2002 + Teržan Marija, Pernovo

2001 + Šturbej Radica, Polzela

1999 + Pandurov Radenka, Kovinarska

1996 + Goršek Marija, Polzela

1983 + Bračič Stanislav, Polzela

1981 + Trauner Karel, Polzela

1976 + Svet Florjan, Polzela

1970 + Hlačar Marija, Breg

1965 + Vajncerl Jožefa, Gomilsko

1964 + Hleb Marija, Gomilsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. januar:

 

2002 + Bogožalec Franjo, Polzela

1999 + Tašker Marija, Graščinska

1997 + Štok Lenart, Ločica

1986 + Ulaga Alojz, Žalec

1970 + Jug Ludvik, Ločica

1962 + Svetko Blaž, Breg

1955 + Cvetanovič Marija, Polzela

 

21. januar:

 

1999 + Dravec Silva, Milčinskega

1988 + Jelen Anton, Polzela

1988 + Zlatečnik Marija

1987 + Mak Ljudmila, Polzela

1985 + Gedlička Antonija, Polzela

1972 + Drčar Jože, Polzela

1953 + Čede Marija, Založe

 

22. januar:

 

2005 + Vodeb Franc, Polzela

2001 + Derča Frančišek, Parižlje

2000 + Čmak-Mramor Milka, Polzela

1997 + Gracl Julijana, Breg

1993 + Jelovšek Ana, Polzela

1986 + Kresnik Maks

1972 + Čremošnik Elizabeta, Ločica

1970 + Vrtnik Jože, Polzela

1964 + Bogataj Marija, Polzela

1960 + Korun Marija, Ločica

1959 + Lokan Anton, Založe

1957 + Štorman Genovefa, Ločica