+ + +       OZNANILA - RAZNA

 

 

 NEDELJA,  29. JANUAR 20060505121

 

 

 

 

    

 

 

8  Danes v naši župniji gostujejo pevci iz župnije Vinska gora. Poklanjajo nam svojo pesem, nas pa naprošajo, da jim poklonimo nekaj prepotrebnih sredstev za obnovo njihovih orgel. Ob izhodu iz cerkve boste opazili staro orgelsko piščal v katero darujte svoj prispevek. Hvala!

 

 

 

8  Ta teden spet redni verouk za vse skupine veroučencev.    

 

 

 

8  V četrtek je praznik Gospodovega darovanja – svečnica, zato bodo tri maše: ob 7.00, 10.30 in 17.00. Sveče, ki jih med mašo prižgemo in blagoslovimo boste lahko kupili pred cerkvijo.

   

 

 

8  V četrtek, prvi v mesecu, bomo po običaju zaključili mašo z molitvijo za duhovne poklice. Vabljeni!

8  V petek, prvi v mesecu, dopoldne obisk bolnikov na domovih. Pol ure pred večerno mašo bo izpostavljeno Najsvetejše. Molitev, spoved, litanije bomo zaključili z blagoslovom z Najsvetejšim. Vabljeni!

 

 

 

8 Tudi letos bo v organizaciji romarske agencije Aritours in Pastoralne službe mariborske škofije v drugi polovici postnega časa lepo romanje, ki ga bo vodil mariborski škof dr. Franc Kramberger. Na programu romanja so Češka, Slovaška in Avstrija – mesta: Velehrad, Šastin, Brno, Bratislava, Dunaj… Prijave že sprejemamo tudi v naši župnijski pisarni. V oglasni deski si poglejte plakat in razlago! 

 

 

 

NAMENI APOSTOLATA MOLITVE ZA FEBRUAR 2006

 

Splošni:   Odprava trgovine z ljudmi.

Molimo, da bi se mednarodna skupnost vedno bolj zavedala nujne dolžnosti, da odpravi trgovino z ljudmi.

 

Misijonski:   Vključevanje vernih laikov v politično in družbeno življenje.

Molimo, da bi v misijonih verni laiki spoznali, da morajo služiti svoji domovini tudi z več vključevanja v politično in družbeno življenje.

 

Slovenski:   Naši bolniki, trpeči in osamljeni.

Molimo za verna občestva, da bi bila odprta za pomoč bolnikom, trpečim in osamljenim.

 

 

 

ÿ   DUHOVNE VAJE - OBNOVE:

 

03.08. februar:       osebno vodene v tišini; Sveti Duh pri Škofji Loki; 031 236 729

03.05.februar:        študentje in zaposleni mladi; Bled;  tel. 041-982-866

03.05.februar:        žene in matere; Brezje;  prijave na tel. 04-533-88-93

03.05.februar:        možje in očetje; Brezje;  prijave na tel. 04-533-88-93

09.12.februar:        zakonci (otroško varstvo); Stična; prijave na tel. 02-331-29-51

10.12.februar:        karizmatične – Prenova v Duhu; Nazarje;  tel. 04-533-88-93

17.19. februar:       učenci od 5. do 8. razreda; Šentjakob ob Savi; 031 646 630

 

 

 

                 TISK:      »Družina«  - št. 5

                            »Ognjišče«  - št. 2

                            »Sončna pesem«  - št. 1                            

 

 

 

  NAROČNINE:     »Družina 2006« …………….     13.000  SIT

                            »Ognjišče«  …………………..       5.760  SIT  (po pošti 6.000)

                            »Misijonska obzorja« ………       1.500  SIT

                            »Prijatelj« …………………….       2.500  SIT

                            »Brat Frančišek« ……………       2.000  SIT

                            »Mohorjeva zbirka 2006« …    13.500  SIT  (pred 28. feb.: 9.000)

 

 

 

   O. PRAZNIKI:    25.01. rojstni dan mama duhovnika Draga Svetko * Marija S.

 

 

 

           DRUGO:    Čiščenje in krašenje cerkve v februarju:  verniki iz Založ