+ + +       OZNANILA - RAZNA

 

 

 NEDELJA,  05. FEBRUAR 20060505121

 

 

 

 

    

 

 

8 

 

 

 

8  V torek, 7. februarja nas župan in izvajalci kulturnega programa vabijo na proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku. Prireditev bo v Kulturnem domu na Polzeli ob 18. uri. Osrednji gost bo gledališki igralec SLG Celje, g. Miro Podjed. Slavnostni govor bo imela ga. Darinka Pavletič-Lorenčak. Za glasbeno popestritev bodo poskrbeli člani KUD Polzela in Glasbena šola Cecilija. Odzovimo se!    

     

 

 

8  V četrtek po večerni maši (ob 17.30) bo v prostorih pod cerkvijo delavnica izdelovanja rož iz papirja, ki jih bo Župnijska karitas uporabila za okrasitev butaric na cvetno nedeljo. K sodelovanju vabljeni vsi, ki imate radi ročne spretnosti in bi s svojim delom lahko pripomogli k lepšim praznikom.  

    

 

 

8 V soboto je god Lurške Matere božje – 14. svetovni dan bolnikov. Geslo letošnjega praznovanja je: 'Ob bolnikih se učimo'. Osrednja slovesnost ob tem dnevu bo v Adelaidi (Avstralija). Na našem koncu pa se bomo bolnikov posebej spomnili v bolnišnicah v Vojniku in v Celju. V kapeli Vojniške bolnišnice bo maša v četrtek 9. februarja ob 16.30. V kapeli Celjske bolnišnice pa v soboto ob 19.00 uri. Somaševanje bo vodil celjski opat Marjan Jezernik. Sicer pa so v obeh bolnicah redne maše vsak teden: v Vojniku ob četrtkih ob 16.30, v Celju pa ob sredah, nedeljah in praznikih ob 19.00.

      Bolniški kurat, g. Andrej Urbancl se ob tej priliki iskreno zahvaljuje za vse, kar dobrega naredimo za bolne in trpeče, pa tudi za vso podporo in pomoč njemu osebno. Vsem nam želi obilo Božjega blagoslova.

 

 

 

 

8  V soboto ob 9.00 je v župnišču Prebold strokovno izobraževanje za sodelavce Karitas.

   

 

 

8  Prihodnjo nedeljo bo prvi dan češčenja SRT v naši župniji – dopoldne v župnijski cerkvi, popoldne pa v Domu upokojencev. Molitveno uro od konca jutranje maše do 9.00 bodo vodili verniki iz Založ; od konca druge maše do pol enajste maše pa verniki iz Orove vasi.

      Drugi dan češčenja (ponedeljek, 13. februarja) bo po naslednjem razporedu:

 

7.00  ......................   maša

 

  8.00  -    9.00  ....................  molitvena ura:           LOČICA

                                     9.00  -    9.50  ....................  molitvena ura:           POLZELA

  9.50  -  10.30  ....................  molitvena ura:           PODVIN

 

10.30  ....................   maša

                                  

12.00  -  13.00  ....................  molitvena ura:           VEROUČENCI

13.00  -  14.00  ....................  molitvena ura:           VEROUČENCI

14.00  -  15.00  ....................  molitvena ura:           VEROUČENCI

15.00  -  16.00  ....................  molitvena ura:           BREG

16.00  -  17.00  ....................  molitvena ura:           ŽPS

 

17.00  ....................   maša   - g. Mirko Škoflek   *  sklep - blagoslov

 

 

 

8  

 

 

 

 

 

NAMENI APOSTOLATA MOLITVE ZA FEBRUAR 2006

 

Splošni:   Odprava trgovine z ljudmi.

Molimo, da bi se mednarodna skupnost vedno bolj zavedala nujne dolžnosti, da odpravi trgovino z ljudmi.

 

Misijonski:   Vključevanje vernih laikov v politično in družbeno življenje.

Molimo, da bi v misijonih verni laiki spoznali, da morajo služiti svoji domovini tudi z več vključevanja v politično in družbeno življenje.

 

Slovenski:   Naši bolniki, trpeči in osamljeni.

Molimo za verna občestva, da bi bila odprta za pomoč bolnikom, trpečim in osamljenim.

 

 

 

ÿ   DUHOVNE VAJE - OBNOVE:

 

03.08. februar:       osebno vodene v tišini; Sveti Duh pri Škofji Loki; 031 236 729

03.05. februar:       študentje in zaposleni mladi; Bled;  tel. 041 982-866

03.05. februar:       žene in matere; Brezje;  prijave na tel. 04 533-88-93

03.05. februar:       možje in očetje; Brezje;  prijave na tel. 04 533-88-93

03.08. februar:       osebno vodene, v tišini; Sveti Duh pri Škofji Loki; 031 236-729

07.12. februar:       študentje, zimske počitnice; Log pod Mangartom; 031 416-871

09.12. februar:       zakonci (otroško varstvo); Stična; prijave na tel. 02 331-29-51

10.12. februar:       karizmatične – Prenova v Duhu; Nazarje;  tel. 04 533-88-93

16.21. februar:       ignacijanske, v tišini; Logarska dolina; prijave tel. 03 838-90-15

17.19. februar:       dekleta od 5. do 8. razreda; Šentjakob ob Savi; 031 646 630

17.26. februar:       kontemplativne, osebno vodene; Vipavski križ; 031 211-927

22.25. februar:       dijaki, športno-duhovni dnevi; Log pod Mangartom; 031 416-871

24.26. februar:       možje in žene; Tinje, Avstrija; prijave va tel. 04 239-26-42

25.28. februar:       dijaki, športno-duhovni dnevi; Log pod Mangartom; 031 416-871

02.05. marec:         zakonci (otroško varstvo); Stična; prijave na tel. 02 331-29-51

 

 

 

                 TISK:      »Družina«  - št. 6           * Vsi, ki ste v župniji naročili Družino, pa še niste prejeli posebne knjige za nagrado, jo vzemite danes ob izhodu iz cerkve. Gre za knjigo Zmage Kumer 'Zlati očenaš'.                       

  

 

 

 

 

 

           DRUGO:    Čiščenje in krašenje cerkve v februarju:  verniki iz Založ