+ + +       OZNANILA - RAZNA

 

 

 NEDELJA,  12. FEBRUAR 20060505121

 

 

 

 

    

 

 

8  Danes je prvi dan češčenja SRT v naši župniji – dopoldne v župnijski cerkvi, popoldne pa v Domu upokojencev. Za molitveno uro od konca jutranje maše do 9.00 so zadolženi verniki iz Založ; od konca druge maše do pol enajste maše pa verniki iz Orove vasi.

 

 

 

8  Jutri, v ponedeljek, 13. februarja, bo drugi dan češčenja SRT v naši župniji. Program bo naslednji:

 

7.00  ......................   maša

 

  7.50  -    8.45  ....................  molitvena ura:           LOČICA

                                     8.45  -    9.40  ....................  molitvena ura:           POLZELA

  9.40  -  10.30  ....................  molitvena ura:           PODVIN

 

10.30  ....................   maša

                                  

12.00  -  13.00  ....................  molitvena ura:           VEROUČENCI

13.00  -  14.00  ....................  molitvena ura:           VEROUČENCI

14.00  -  15.00  ....................  molitvena ura:           VEROUČENCI

15.00  -  16.00  ....................  molitvena ura:           BREG

16.00  -  17.00  ....................  molitvena ura:           ŽPS

 

17.00  ....................   maša   - g. Mirko Škoflek   *  sklep - blagoslov

   

     

 

 

8  V torek in sredo ob 17.30 bosta spet delavnici izdelovanja rož iz papirja, ki jih bo Župnijska karitas uporabila za okrasitev butaric na cvetno nedeljo. K sodelovanju vabljeni vsi, ki imate radi ročne spretnosti in bi s svojim delom lahko pripomogli k lepšim praznikom.  

    

 

 

8 V četrtek je smrtni dan polzelskega župnika, g. Andreja Pirca, ki je na Polzeli deloval 28 let (od 1935 do 1963). Rojen je bil 22.06.1891 pri Sv. Duhu, Veliki Trn - Krško, umrl 16.02.1968 v Olimju (nepolno leto po praznovanju zlate maše), pokopan pa je v rodni župniji v ponedeljek, 19. februarja.

 

 

 

 

8 

   

 

 

8 

 

 

 

8  

 

 

 

ÿ   DUHOVNE VAJE - OBNOVE:

 

16.21. februar:       ignacijanske, v tišini; Logarska dolina; prijave tel. 03 838-90-15

17.19. februar:       dekleta od 5. do 8. razreda; Šentjakob ob Savi; 031 646 630

17.26. februar:       kontemplativne, osebno vodene; Vipavski križ; 031 211-927

22.25. februar:       dijaki, športno-duhovni dnevi; Log pod Mangartom; 031 416-871

24.26. februar:       možje in žene; Tinje, Avstrija; prijave va tel. 04 239-26-42

25.28. februar:       dijaki, športno-duhovni dnevi; Log pod Mangartom; 031 416-871

02.05. marec:         zakonci (otroško varstvo); Stična; prijave na tel. 02 331-29-51

 

 

 

       TISK:     Knjižica: Vital Vider, »Kako najti pravega«. (300 SIT)

                   »Družina«  - št. 7

                   »Sončna pesem« - št. 2                    

  

 

 

 

 

 

           DRUGO:    Čiščenje in krašenje cerkve v februarju:  verniki iz Založ