+ + +       OZNANILA - RAZNA

 

               

     NEDELJA,  23. APRILA 20060505121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Oklic:  Žarko Pirnat – Marija Magdalena Sitar

     

 

 

8   Sinoči nas je MePZ 'Oljka' obogatil s čudovitim koncertom ob 15. obletnici njihovega obstoja. V svojem imenu in, tako mislim, v imenu vas vseh jim čestitam, se zahvaljujem za vsa sodelovanja pri bogoslužjih v naših cerkvah in jih prosim, naj z hvaležnostjo za pevski talent, enako uspešno nadaljujejo tudi v prihodnje. (Na Gori Oljki: Nove orgle naj ob njihovem prvem letošnjem prepevanju na Gori Oljki, v počastitev jubileja, zadonijo njim v čast.)  

 

 

 

8   Današnja pol enajsta maša bo na Gori Oljki. V župnijski cerkvi maše ob 10.30 ne bo.

 

 

 

8   Danes popoldne bo župnija Gotovlje praznovala 750 letnico obstoja in delovanja. Ob 15. uri bo višek praznovanja, ko bo maševal novi Celjski škof msgr. dr. Anton Stres skupaj z dekanijskimi duhovniki.  

 

 

 

8

      

 

                                                                                                            

8   V petek bodo letošnji birmanci pričeli devetdnevnico v čast Svetemu Duhu. Seveda ste k molitvi in daritvi lepo vabljeni tudi drugi, še posebej družinski člani, sorodniki in botri.

 

 

                                                                                                                                                                                

8  

    

 

 

8  Prihodnjo nedeljo ste k tretji maši (10.30) spet posebej lepo vabljeni ovdoveli. Vsi, ki ste se srečanja udeležili že lani ste spoznali, da ne gre za kakšno zahtevno zadevo, ampak preprosto za sveto daritev pri kateri se Bogu priporočamo in izročamo, da bi znali v trenutkih osamljenosti najti tolažbo v Njegovem varstvu. Vdove, vdovci, pridite! Spodbudite še tiste, ki tega oznanila ne bodo slišali!

 

 

 

 

8  Prihodnjo nedeljo bo začetek molitvene osmine za duhovne poklice.

 

    

 

            

8 

    

 

 

8  V letošnjem letu vam še nisem predstavil planov za obnovitvena dela v župniji za leto 2006. Na kratko: Na Gori Oljki čaka na obnovo še drugi zvonik; v vimperški cerkvi bo treba tudi letos izvesti nekaj posegov na ometih; okolica župnijske cerkve bo dobila novo podobo z novim tlakom na katerem se ne bomo več spotikali; elektronske orgle pri sv. Križu na Gori Oljki so dokončale svoje poslanstvo … Še bi lahko našteval, pa že iz naštetega lahko zaključite, da tudi letos ne moremo začeti poletne sezone drugače, kakor s prošnjo za sodelovanje. Pri tem sem seveda spet v zadregi, saj posegam na področje, kjer je večina ljudi najbolj občutljivih. Te dni sem pri verouku doživel neljub dogodek. Birmance sem namreč seznanil, da se peta cerkvena zapoved odslej ne bo več glasila: 'Sklepaj zakon po cerkvenih določbah', kakor se še vedno učijo, ampak: 'Po svojih zmožnostih podpiraj Cerkev v njenih gmotnih potrebah'. Pa je neka nadebudnica ogorčeno zavzdihnila: 'Ah, spet vam gre za denar'… Draga birmanka in vsi njeni somišljeniki, nič mi ne gre za denar, nič od tega, kar od nedelje do nedelje prosjačim in iz dneva v dan zbiram, seštevam, preračunavam... ne gre meni, ampak ostaja vam. Noben župnik si ob odhodu iz župnije ne naloži oltarjev in zvonikov. V župniji ostanejo in so, če so vzdrževani, v ponos vsem krajanom… V tolažbo mi je, ker vem, da vas večina dobro misli in se ne jezi. Tudi omenjena pripomba pri verouku se je pozitivno iztekla, saj so sošolci takoj reagirali in razložili, da je lepo rečeno: '… po svojih zmožnostih podpiraj …'.  Spodbujam vas torej, dragi bratje in sestre, da tudi letos dobrovoljno podprete obnovitvena dela in prispevate kolikor pač morete. Obljubim, da je to zadnje leto, v katerem vas prosim za tolarje …      … V prihodnje vas bom za evro-te.          

 

    

 

                                          

ÿ  

 

 

 

       TISK:     »Družina« - št. 17

  

 

 

DRUGO:         Čiščenje in krašenje cerkve v aprilu:  Polzela