+ + +       OZNANILA - RAZNA

 

               

     NEDELJA,  09. julij 20060505121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

8  Oklici:  

 

 

 

8    

 

                                                                                                        

8        

 

 

                                                                                                                                                                               

8  

    

 

 

8   

 

 

 

 

8  

 

 

                                                                                                                                                                                

8     

 

 

                                                                                                                                                                                 

8  … ŽUPNIJSKI DNEVI POLZELA 2006; 20. – 23. JULIJ 2006    

 

 

 

8   

    

 

 

8  

 

 

 

                                         

ÿ   TISK:             »Družina« - št. 28

   

 

 

 

DRUGO:         Čiščenje in krašenje cerkve v juliju:  Podvin