+ + +       OZNANILA - RAZNA

 

 

 

NEDELJA,  30. julij 20060505121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8   Še enkrat se želim zahvaliti vsem, ki ste sodelovali pri pripravi in izvedbi letošnjih župnijskih dnevom in še posebej vsem, ki ste zaslužni za lep potek slovesnosti prejšnjo nedeljo. Bog stoterno povrni tudi vsem, ki ste ob moji obletnici izrazili lepe želje in me obilno obdarovali… Spomnil se vas bom v molitvi.    

 

                                                                                                        

 

8   Danes ob 10.30 je maša na Gori Oljki. Daroval jo bo andraški župnij g. Janez Furman. Gre za srečanje dobričanov, ki zadnjo nedeljo v juliju vsako leto obhajajo t.im. 'Dobriško nedeljo'.      

 

 

 

8 Celjski bratje kapucini bodo tudi letos - tako kot že vrsto let doslej - slovesno praznovali praznik Device Marije angelske v Porciunkuli, 2. avgusta. Njihova iskrena želja je vernikom omogočiti romarsko poživitev vere ob Marijinih nogah. Bistveni vsebini praznovanja sta zakramenta sprave in evharistije ter z njima povezan popolni odpustek. S tem želijo biti v pomoč vsemu božjemu ljudstvu pri življenju po evangeliju. Zato nas v sredo vabijo na  praznovanje k sv. Ceciliji v Celje. Ure maš najdete na plakatu v oglasni deski.

   

 

 

                                                                                                                          

8 V četrtek po večerni maši bo pred izpostavljenim Najsvetejšim molitev za duhovne poklice. V petek pred mašo (18.30) pa prav tako pred Najsvetejšim molitev v čast Srcu Jezusovemu. Priložnost za spoved.       

 

 

 

8   Ob izhodu iz cerkve je nastavljenih nekaj zloženk v katerih vas Škofijska karitas Maribor naproša za pomoč pri dokončanju Materinskega doma v Žalcu in Mozirju. »Ljubezen živi od drobnih stvari.«         

    

 

 

                                        

ÿ   TISK:             »Družina« - št. 31

                            »Ognjišče« - št. 8

   

 

 

 

DRUGO:         Čiščenje in krašenje cerkve v avgustu: Založee v juliju:  Podvin