+ + +      OZNANILA - RAZNA

 

 

NEDELJA,  24. september 20060505121

25. teden med letom

Berila in evangeliji za delavnike 3, berila leto II.

 

 

 

 

8  Oklici: …    

 

                                                                                                        

 

8  Danes ob 15. uri bo v Mariboru slovesnost ob Slomškovi nedelji, ki bo zaznamovana predvsem s preimenovanjem škofije Maribor v nadškofijo in škofa Krambergerja v nadškofa. Odhod prijavljenih izpred cerkve ob 14. uri.

 

 

 

 

 

8

  

 

 

 

8 Vrata v novo študijsko leto odpira Katehetsko pastoralna šola, ki nudi osnovno teološko, pedagoško, katehetsko in pastoralno izobrazbo, poglablja in utrjuje vero ter pomaga pri duhovnem oblikovanju, zato je nadvse koristno, da se, če je le mogoče, odločite za sodelovanje in poskrbite za vpis.  Informativni dan za našo škofijo bo ta četrtek, 28.9.2006 ob 17.00 v Celju, Dom Sv. Jožefa. Vpis: 5.10.2006 ob 17.00, Celje, Dom Sv. Jožefa. Začetek predavanj: 13.10.2006, ob 16.00, Celje, Dom Sv. Jožefa.

    

 

 

8   

    

 

 

8 V petek, 29. 09. 2006 bo na Polzeli krvodajalska akcija. Odvzem krvi bo med 7. in 13. uro v Kulturnem domu. Vabljeni!

         

 

 

8  V soboto bo župnijsko romanje »Po cerkvah sv. Marjete«. Tudi letos bomo potovali čez mejo, zato bo potreben osebni dokument. Odhod avtobusov z običajnega mesta ob 7.30. Prispevek za prevoz in kosilo: 4.000 SIT.

 

 

 

8     

    

 

 

8 V soboto ob 18. uri bo v dvorani Golovec v Celju velika glasbena prireditev – Oratorij v čast bl. škofu Antonu Martinu Slomšku, ki ga je na besedilo prof. Stanka Janežiča uglasbil prof. Jože Trošt. Vstopnine ni, priporočamo se za prostovoljne prispevke.

 

 

 

8   Prihodnja nedelja je rožnovenska. Pol enajsta maša bo na Gori Oljki. Lepo ste vabljeni, da se pridružite. Tukaj maše ob 10.30 ne bo.

    

 

 

8   Hortikulturno in Turistično društvo občine Polzela sta na včerajšnji prireditvi Župnijskemu uradu sv. Marjete, Polzela podelili srebrno priznanje za ocvetličenje in urejenost okolice cerkve. Ker je v to delo urejenosti vključenih veliko faranov vam priznanje predstavljam, vsem udeležencem na čistilnih akcijah zahvaljujem, še posebej izpostavljam redne čistilce in krasilce, in listino izročam v hranjenje najzaslužnejšemu, našemu mežnarju Dragu, ki takorekoč vsak dan, kot dober gospodar, postori vse potrebno na to temo.  Vse pa seveda naprošam, da bi tudi v prihodnje ne pozabljali na naš skupni dom ampak zanj lepo skrbeli.  

 

 

 

4   TISK: »Družina« - št. 39

                            »Salezijanski vestnik« - št. 5

   

 

 

 

 DRUGO:        Čiščenje in krašenje cerkve v septembru: Breg pri Polzeli; v oktobru: Polzela

 

 

 

 

 

 

&  25. NAVADNA NEDELJA

_______________________________

 

ZALEZUJMO PRAVIČNEGA, NA SRAMOTNO SMRT GA OBSODIMO (Mdr 2,12.20)

 

1. ITI Z NJIM. Kdo je ta, Pravični, o katerem govori Knjiga modrosti? Kdo je ta Pravični, ki je drugačen od drugih? Že sama njegova prikazen je ljudem v napoto. Ne morejo prenesti njegovih očitkov, zato ga hočejo obsoditi na sramotno smrt (križanje, sramotna smrt; »kdor visi na križu, je od Boga preklet«, prim. 5 Mz 21,22 sl.). Pravični so bili živa graja za odpadle Jude v času Ptolomejcev (100 pr. Kr.). Odpadli Judje in sovražni pogani so pravične preganjali. Vendar v polnem pomenu je Pravični Jezus Kristus, Mesija, mučenik. Iti z njim, biti privrženec Poti, to je njegovega nauka (Apd 9,2), bo krivičnikom zmeraj v napoto.

 

2. UMIRATI Z NJIM. Apostol Jakob nas spodbuja, naj živimo po modrosti, ki je od zgoraj; modrost je čista, miroljubna, prizanesljiva, dovzetna, polna usmiljenja in dobrih sadov. Tako iztrebimo nevoščljivost, prepirljivost, nered. Tega pa ni mogoče brez zatajevanja, brez umiranja sebi. »Dan za dnem umiram,« vzklika apostol Pavel (1 Kor 15,31).

 

3. VSTATI Z NJIM. Jezus že drugič napove svoje trpljenje, smrt in vstajenje: »Sin človekov bo izročen v človeške roke in ga bodo umorili, ko pa bo umorjen, bo po treh dneh vstal« (Mr 9, 31). Izročen bo v človeške roke. V tretji napovedi Jezus jasno pove, da ga bodo izročili poganom (Mr 10,33). Usmrtili ga bodo Rimljani, ti so bili pogani, in križanje je bila rimska smrtna kazen. Kadarkoli je Jezus napovedal svojo smrt, je zmeraj dodal, da bo vstal.

 

Sveta maša je ponavzočenje Jezusovega trpljenja, smrti in vstajenja. Pri vsaki sveti maši kristjani skupaj s Kristusom skrivnostno umremo in vstanemo. Voda, ki jo mašnik vlije v kelih z vinom, pomeni ljudstvo (Raz 17,15), pomeni nas. Po spremenitvi ni več vode, spremeni se v Jezusovo kri: »Ljudstvo se združi s Kristusom« (sv. Ciprijan). 

 

Na dan posvetitve v duhovnika je Slomšek zapisal: »Živim pa ne več jaz, ampak v meni živi Kristus« (Gal 2,20).

Jožef Smej, mariborski pom. škof

___________________________________

 

Iz Slomškove duhovne zapuščine

 

·  V vsakem opravilu naj se oči dvigajo k Gospodu. (Job)

·  Toliko boš napredoval, kolikor boš sam sebi silo delal.

·  Ljubi življenje in ne boj se smrti. Sprijazni se z mislijo na smrt, kajti ona je šola kreposti. Kakor začetek življenja, tako konec, brez zavesti, brez čuta bolečine. Na zemeljsko življenje glej kot na pripravo in pripravljaj se. Kdor v naročju skrbnega očeta zaspi, se ničesar ne boji. Obeta se nam ponovno srečanje z našimi dragimi. Ne pehaj se za častnimi mesti, bolje je, da te drugi vodijo, kakor da vodiš. Delaj, čakaj, slušaj.

·  Naj drugi bolj obiskujejo tebe, kakor da bi z obiski bil komu nadležen.

·  V svojem presojanju bodi zadržan; prijazen do vseh, odkrit do prijateljev.

·  Svojih načel ne vsiljuj nikomur.

·  Opravičuj pogreške drugih, ne govori slabo o drugih.

A. M. Slomšek, Mihi Sancta et Cara

ÿ