+ + +        OZNANILA - RAZNO

 

 

NEDELJA,  22. oktober 20060505121

29. teden med letom

Berila in evangeliji za delavnike 3, berila leto II.

 

                                                                                                  

 

8 Današnja nedelja je misijonska. Osrednja slovesnost v slovenskem merilu bo ob 15. uri v Logu pri Vipavi. Tudi sicer, te dni pa še posebej, smo povabljeni, da spoznamo delo misijonarjev, da jih podpremo s svojim zanimanjem, zanje molimo in zanje darujemo. Tako bo današnja mašna nabirka darovana za misijone in se zato zanjo zahvaljujem v imenu ljudi v misijonskih deželah, ki je bodo deležni.

 

                                                                                                       

 

8  Jutri, 23.10.2006, zvečer ob 20.30 bo iz petrovške bazilike tekel neposredni prenos molitve rožnega venca in predstavitev svetišča na valovih radia Ognjišče. Povabljeni smo, da se pobožnosti udeležimo tudi duhovniki in verniki iz drugih župnij, še posebej seveda iz naše dekanije. Naj ponovim: jutri ob 20.30. v Petrovče!

 

                                                                                                       

 

8  V petek bo praznovala Osnovna šola in vsi mi z njo. Mineva namreč 180 let šolstva na Polzeli in 100 let zgradbe osnovne šole, ki je še vedno v rabi. Začetek osrednjega jubilejnega praznovanja bo ob 17. uri, že uro prej in po slovesni prireditvi bo v šoli na ogled starinska učilnica. Marjan Marinšek, vnet zbiralec stare opreme bo navzočim postavitev tudi predstavil. Ogledali si boste lahko tudi priložnostno razstavo učencev na temo šola nekoč, kupili brošuro in glasilo ter pokramljali ob degustaciji starih jedi.  

 

 

 

8  V petek bo na Polzeli gostoval dramski odsek Prosvetnega društva Štandraž. V našem Prosvetnem domu bodo ob 19.30 odigrali komično satiro »Hamlet v sosednji vasi«. Gre za zgodbo velikana svetovne dramatike W. Shaekespeara, ki jo Štandrežani nekoliko priredijo, jo postavijo v tekstilno tovarno in jo približajo sedanjosti. Prikazujejo nemoč preprostega človeka pred brezbrižnostjo povzpetnežev. V programski zgibanki so zapisali: »Sicer pa poglejmo malo okoli sebe. 'Hamlet' je med nami, dogaja se vsak dan.«

 

 

 

8 Približuje se praznik Vseh svetih in Vernih duš dan. Karitas ob tem praznovanju spet organizira posebno akcijo z naslovom. »Dar sveče in cveta za toplino in pomoč ubogim – sočloveka v stiski«. V nedeljo in čez praznike boste lahko pred cerkvijo kupili posebne sveče z znamenjem karitas. Priporočam!

 

 

 

 

8 Pastoralna služba mariborske Metropolije in romarska agencija Aritours, z mariborskim pomožnim škofom dr. Jožefom Smejem, nam spet ponujajo lepo enodnevno romanje v romarsko svetišče Milostne Matere Božje na Trsat. Romanje bo v soboto, 4. novembra 2006. Cena: 6.900 SIT. Prosim za takojšnje prijave!

 

 

 

 

 

8 'Spomini' na rajne za praznik vseh svetih se sprejemajo tudi ta teden.

 

 

 

 

ÿ   TISK:   »Družina« - št. 43

»Sončna pesem« - št. 10

»Misijonska obzorja« - št. 5  (*)

* Revija Misijonska obzorja nas seznanja z delom naših misijonarjev po svetu in tudi nas oblikuje v misijonskem duhu. S tem, ko smo naročeni na to revijo, podpiramo tudi delo naših misijonarjev. Misijonsko središče vam ob letošnji Misijonski nedelji ponuja posebno ugodnost: Tisti, ki dobite novega naročnika, boste prejeli DVD o delu misijonarjev. Tisti, ki se naročite, boste prejeli letošnji dve številki revije brezplačno.

 

                   »Oznanila« dekanije Žalec – o DPD - maja na Polzeli

 

   

 

 

 

 DRUGO:        Čiščenje in krašenje cerkve v oktobru: Polzela

 

 

 

 

 

&  29. NAVADNA NEDELJA           … Mr, 10,35-45

Rekla sta mu: »Daj nama, da bova sedela v tvoji slavi,

eden na tvoji desnici in eden na tvoji levici.«

Jezus jima je dejal: »Ne vesta, kaj prosita.

Ali moreta piti kelih, ki ga jaz pijem,

ali biti krščena s krstom, s katerim sem jaz krščen?«

 

 

MOJ PRAVIČNI SLUŽABNIK BO MNOGE OPRAVIČIL

 

1. VELIKI DUHOVNIK OPRAVIČUJE. Skrivnostni, trpeči Gospodov služabnik (prvo berilo) je v polnem pomenu Jezus Kristus, veliki duhovnik, ki bo mnoge, to je vse, ki hočejo biti odrešeni, opravičil (misijonska misel). Pri opravičenju se nam grehi resnično odpustijo, ne le pokrijejo. Da grehi ostanejo in se samo pokrijejo ter se zaradi Kristusovega zasluženja ne prištevajo, so reformatorji navajali Ps 32,1: »Blagor človeku, ki mu je greh pokrit.« Toda že sv. Avguštin ugovarja: Kar je pokrito pred ljudmi, ostane; pred Bogom pa ne more ostati nič zakritega, kajti pred Božjimi očmi je vse razgaljeno in odkrito (Heb 4,13). Opravičenje nam podeli novo življenje, svetost, Sveti Duh prebiva v duši, človek postane deležen Božje narave, živ ud Kristusovega skrivnostnega telesa, Božji otrok in dedič nebes. »Kdor trdi, da ni nobenega drugega smrtnega greha razen nevere in da se posvečujoča milost izgubi samo z grehom nevere, ne pa z drugimi še tako velikimi grehi, bodi izobčen« (trid. koncil). Vendar se glede opravičenja nekateri sodobni protestanti bližajo katoliškemu nauku.

 

2. VELIKI DUHOVNIK SOČUSTVUJE. Jezus Kristus, veliki in večni duhovnik, ima sočutje z nami, ker je bil enako skušan kakor mi, razen v grehu. Čeprav je vzvišen nad vse, imejmo zaupanje, da bomo uslišani. Ima namreč srce, ki čuti z nami. Mar ni tu (v Heb 4,15-16) že temelj češčenja Jezusovega srca, prestola milosti?

 

3. VELIKI DUHOVNIK DÁ SVOJE ŽIVLJENJE. Apostola Jakob in Janez sta slišala Jezusovo besedo: »Ko bo Sin človekov ob prerojenju sveta sédel na prestol svojega veličastva, boste tudi vi sedeli na dvanajstih prestolih …« (Mt 19,28). Jakob in Janez sta torej prosila, da bi ob Gospodovem prihodu sedela eden na njegovi desnici, drugi na levici. Govorita o vladanju na prestolu, Jezus pa jima odgovori o kelihu in trpljenju. V Kristusovi Cerkvi ni mesta za stremuško spletkarjenje, za hlastanje po uspehih, slavi, odliki. Jezus Kristus je prišel, da bi dal svoje življenje v odkupnino za mnoge, to je za vse, ki hočejo biti odkupljeni s kelihom Jezusovega trpljenja in krvi (misijonska misel).

 

Jožef Smej, mariborski pomožni škof

 

 

 

Resnična veličina

 

Vsi ljudje smo ustvarjeni po isti Božji podobi, zato med nami ne sme biti razlik. Če pa že kdo hoče biti velik, naj streže, in če hoče biti prvi, naj bo v službi. Veličina posameznika ne raste s tem, ko druge potiska navzdol, ampak s tem, ko drugim pomaga k njihovi veličini. Naša vrednost raste z vrednostjo drugih. Dvigamo se toliko, kolikor storimo, da se dvigajo drugi. Prvemu mestu se bližamo takrat, ko pomagamo drugim, da se mu bližajo. Zgled takega ravnanja je Jezus sam. Čeprav je bil višji od vseh nas, ni prišel, da bi mu stregli, ampak je stregel. Svoje življenje je daroval, da bi mi živeli. Sebe je povišal, ko je povišal nas. Ljubezen si je pridobil, ker je ljubil; češčen je, ker je nas počastil; velik je, ker je nas naredil velike. Na Jezusovo desnico in levico ne vodi nobena druga pot razen tiste, po kateri gremo z roko v roki in se med seboj podpiramo.