+ + +        OZNANILA - RAZNO

 

 

NEDELJA,  29. oktober 20060505121

30. teden med letom

Berila in evangeliji za delavnike 3, berila leto II.

 

                                                                                                  

 

8  Verouka ta teden ne bo.

 

                                                                                                       

 

8  Večerne maše bodo od četrtka naprej ob 17. uri.

 

                                                                                                        

 

8  V sredo na praznik bosta dve maši dopoldne (7.00, 9.00) in ena popoldne (14.00). Po tej popoldanski bodo najprej molitve za rajne, potem pa sprevod na pokopališče in blagoslov grobov. Ob 17. uri se spet zberemo v cerkvi k molitvi rožnega venca.

 

 

 

8  V četrtek na Vernih duš dan, bodo po običaju tri maše: dve zjutraj in ena zvečer. Po večerni maši bo molitev za duhovne poklice in blagoslov z Najsvetejšim.

 

 

 

8  Petek je prvi v mesecu, zato bo pol ure pred mašo pobožnost v čast Srcu Jezusovemu. Prvi petek je tudi dan za duhovnikov obisk bolnikov po domovih. Če bi poleg tistih, ki jih že obiskujem še kdo hotel hišni obisk duhovnika, potem mi, prosim, sporočite!

 

 

 

8 V soboto zjutraj bo izpred cerkve odpeljal avtobus na enodnevno romanje k Materi Božji na Trsat. Prijavljeni ne pozabite na dokumente.

 

 

 

8 Prihodnjo nedeljo bo tretja maša (10.30) na Gori Oljki. Na Polzeli je ob tej uri ne bo. Upoštevajte!

 

 

 

 

8 Ob prazniku Vseh svetih in na Vernih duš dan, organizirata Škofijska karitas Maribor in Župnijska karitas Polzela posebno dobrodelno akcijo z naslovom: »Dar sveče in cveta za toplino in pomoč ubogim – sočloveku v stiski«. Danes in čez praznike boste lahko pred cerkvijo kupili posebne sveče z znamenjem karitas in tako poleg pozornosti pokojnim skazali pomoč tudi živim. Priporočam!

 

 

 

 

8 Približuje se tudi letošnja akcija »dar jeseni«. Besedo ima predsednik Župnijske karitas, g. Blaž Jelen:  » ... «

 

 

 

 

8 Naša zborovodkinja Mija Novak organizira v torek, 7.11.2006 skupinski prevoz v mariborsko opero na predstavo »Seviljski brivec«. Odhod avtobusa izpred občinske zgradbe bo ob 17. uri. Vstopnice so že v prodaji v Kulturnem domu na Polzeli.  

 

 

 

 

ÿ   TISK:   »Družina« - št. 44-45

»Ognjišče« - št. 11

»Sončna pesem« - št. 10

»Pratika 2007« - cena: 990 SIT  (4.13 €)

»Marijanski koledar 2007« - cena: 440 SIT (1.84 €)

   

 

 

 

 DRUGO:        Čiščenje in krašenje cerkve v oktobru: Polzela

 

 

 

 

 

&  30.  NAVADNA NEDELJA      … Mr 10,46-52

Jezus ga je vprašal: »Kaj hočeš, da ti storim?«

Slepi mu je dejal: »Rabuní, da bi spregledal!«

Jezus mu je rekel: »Pojdi, tvoja vera te je rešila!«

Takoj je spregledal in šel po poti za njim.  

 

 

ZBEREM SLEPE IN HROME

 

1. MOJZESOVA POSTAVA IN SLEPI. Glede na podnebje je bila slepota v Palestini že od nekdaj pogosten pojav. Jebusejci so npr. rekli kralju Davidu: »Ne prideš sem noter, marveč te bodo slepi in hromi pregnali« (2 Sam 5, 6), se pravi, da je bilo slepih in hromih veliko število. Slepi in hromi nista smela stopiti v tempelj (prim. 2 Sam 5,8). Besedilo je nejasno. Morda so pod slepimi in hromimi mišljeni maliki, ki imajo oči, pa ne vidijo, imajo noge pa ne hodijo (prim. Ps 115, 5.7). Prerok Jeremija napoveduje: »Slepi in hromi bodo enakovredni drugim, saj se bodo vrnili iz asirske sužnosti.  Mojzesova postava pozna tudi duhovno slepe: »Ne jemlji podkupnine, kajti podkupnina dela slepe tiste, ki vidijo« (2 Mz 23,8). Duhovna zaslepljenost je hujša od telesne slepote.

 

2. DUHOVNIŠTVO IN SLEPI TER HROMI. Drugo besedilo govori o duhovništvu. V Stari zavezi slepi in hromi niso smeli opravljati duhovniške službe (prim. 3 Mz. 21,18). Kakor slepi ni smel biti duhovnik, tako tudi daritvena žival ni smela biti slepa ali pohabljena: »Kar je slepo ali pohabljeno, tega ne darujte Gospodu in ne polagajte na oltar kot ognjeno daritev Gospodu« (3 Mz 22,22). V Novi zavezi telesna slepota ali druga telesna hiba nista oviri za opravljanje duhovniške službe. Sveta maša je namreč tista daritev, ki je ne more omadeževati nobena nevrednost ali hudobija darujočih, je daritev, napovedana po preroku Malahiju. Darovala se bo na vsakem kraju kot čista daritev.

 

3. JEZUS IN SLEPI. V evangelijih beremo, kako Jezus ozdravlja slepe. Vse kaže, da so  mu slepi in hromi posebno pri srcu. Ko je bil Janez Krstnik v ječi, je poslal svoje učence vprašat Jezusa, ali je on tisti, ki mora priti (se pravi, ali je Mesija). Jezus odgovori: Sporočite Janezu, da slepi spregledujejo in hromi hodijo. Izmed čudežev poudari Jezus na prvem mestu prav to (prim. Mt 11, 2-5). Slepi Bartimaj, Timájev sin, prosi Jezusa: »Usmili se me« (»eléison«). Njegov vzklik je Cerkev sprejela v liturgijo. Slepi je spregledal. Njegove ugasle oči se odpro in vidijo Jezusa. Videti ga in iti za njim je prav isto. Zunanji luči se pridruži notranja luč in Bartimaj gre za Jezusom. Vera nam odpira duhovne oči, da spoznamo Boga in učlovečenega Božjega Sina.

Jožef Smej, mariborski pomožni škof

 

 

Gospod, da spregledam!

 

Tudi o nas bi se moglo reči, da smo slepi. Zraven pa še nemi.  Slepi zato, ker se zanašamo na svoje moči in mislimo, da z njimi dobro vidimo. Marsikaj res dobro vidimo. Na primer napake drugih. Slepi pa smo za napake, ki jih naredimo sami. – Dobro vidimo, kaj naj bi storil naš bližnji nam, za to pa, kaj naj bi storili mi njemu, imamo nič kolikokrat slepe oči.

 

Nemost razodeva današnji čas s tem, ko noče kričati. Bartimej se je zavedal sovje nemoči in je vpil. Naš čas je zaljubljen vase. Kadar pa o sebi podvomi je preponosen, da bi priznal Boga, se mu poklonil in ga česa prosil. Rajši zapira oči, veruje v nič in se predaja črnim mislim.

Tudi mi, ki v Boga verujemo, se zanašamo na svoje sposobnosti. Ko pa trčimo na njihovo omejenost, se pridružujemo vpijočemu Bartimeju. Zase in za ves svet kličemo k Jezusu, naj nam da spregledati.