+ + +        OZNANILA - RAZNO

 

 

NEDELJA,  05. november 20060505121

31. teden med letom

Berila in evangeliji za delavnike 3, berila leto II.

 

                                                                                                  

 

8  ŠKOFOVA ZAHVALA OB ZAHVALNI NEDELJI Zahvalna nedelja je posvečena naši hvaležnosti. Ko pospravljamo pridelke, smo hvaležni Bogu, ki je blagoslovil naš trud in naše delo. Njemu gre naša prva zahvala, saj »ni nič tisti, ki sadi, in nič tisti, ki zaliva, ampak tisti, ki daje rast, Bog« (1 Kor 3,7).

Ta dan pa je tudi priložnost, da se zahvalimo drugim našim dobrotnikom. Zato se tudi jaz kot celjski škof želim ob zahvalni nedelji zahvaliti vam vsem, ki sodelujete pri našem skupnem oznanjevalnem, posvečevalnem, vodstvenem in dobrodelnem poslanstvu v naši mladi celjski škofiji. Vsi člani naše krajevne Cerkve smo poklicani k temu sodelovanju. Zavest o našem poslanstvu in naših dolžnostih se postopoma krepi in spodbuja vedno nove oblike sodelovanja. Za to se vam danes iskreno zahvaljujem.

Zahvaljujem se najprej svojim najožjim sodelavcem na škofiji in po škofiji: župnikom, kaplanom, raznim duhovnim pomočnikom in sodelavcem na specializiranih področjih. Zahvaljujem se članom župnijskih pastoralnih in gospodarskih svetov in vsem bodočim članom škofijskih svetov in služb, ključarjem in bogoslužnim sodelavcem, kot so: pevci in njihovi zborovodje, organisti, bralci in ministranti. Hvala vam, ki skrbite za vzdrževanje cerkvenih stavb in ustanov ter jih podpirate s svojimi darovi. Hvala vsem gospodinjam po župniščih in vsem drugim, ki skrbite za svoje duhovnike, za njihovo preživljanje in zdravje. Hvala katehistinjam in katehetom, animatorjem in voditeljem raznih mladinskih, molitvenih ali študijskih skupin po župnijah, ki se trudite za utrditev in poglobitev poznavanja naše vere in še posebej Svetega pisma. Hvala vsem voditeljem in prizadevnim članom zakonskih skupin. Hvala vsem, ki skrbite za čistočo in lepoto naših bogoslužnih stavb. Hvala vsem, ki vam ni vseeno, kako versko življenje raste in se krepi v vašem okolju. Bog zagotovo blagoslavlja vašo velikodušnost s svojimi darovi, saj se v velikodušnosti ne da prekositi.                              dr. Anton Stres škof

 

                                                                                                        

 

8  Današnja maša ob 10.30 bo na Gori Oljki. Na Polzeli je ob tej uri ne bo.

 

 

 

8  Ta teden spet redni verouk.

 

 

 

8  V četrtek po večerni maši srečanje staršev otrok 1. do 3. razreda.  

 

 

 

8  V petek po večerni maši srečanje staršev otrok 4. do 9. razreda.

 

 

 

8 Ob prazniku Vseh svetih in na Vernih duš dan ste zelo lepo sodelovali v akciji: »Dar sveče in cveta za toplino in pomoč ubogim – sočloveku v stiski«. V imenu vseh obdarovanih najlepša hvala!

 

 

 

 

8 V soboto pa bo letošnja akcija »dar jeseni«. Karitas vas vljudno vabi k kar najbolj zavzetemu darovanju jesenskih pridelkov. Ozimnica bo še kako prav prišla pomoči potrebnim. Dežurni vas pričakujejo v prostorih Župnijske karitas v soboto, 11. 11. 2006 od 9.00 do 16.00.

 

 

 

 

8 ... 

 

 

 

 

ÿ   TISK:   »Pratika 2007« - cena: 990 SIT  (4.13 €)

»Marijanski koledar 2007« - cena: 440 SIT (1.84 €)

    

 

 

 

 DRUGO:        Čiščenje in krašenje cerkve v novembru: Ločica

 

 

 

 

 

&  31.  NAVADNA NEDELJA - ZAHVALNA       Mr 12,29-31

 

»Prva je: Poslušaj, Izrael, Gospod, naš Bog, je edini Gospod. 

Ljubi Gospoda, svojega Boga, iz vsega srca, iz vse duše, z vsem mišljenjem in z vso močjo. 

Druga pa je tale: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.«

 

 

 

Praznik zahvale je dan hvaležnosti in zahvaljevanja, vendar ne le za letino in pridelke, ki jih je dala narava, ampak tudi za druge darove, npr. za spoznanje, za dobroto, za dom, za čas, za vero. Zahvala zajema vse naše življenje – vse, kar smo in kar imamo. Cerkev z opozarjanjem na pomen zahvale in hvaležnosti Bogu, stvarstvu in ljudem prebuja in krepi osnovno razsežnost medsebojnih odnosov in jim daje novo kakovost. Najvišja oblika zahvale za kristjane je daritev sv. maše, kjer se Bogu Očetu zahvaljujemo za vse, kar nam je podarjeno.

 

 

 

LJUBI GOSPODA, SVOJEGA BOGA Z VSEM SRCEM

 

Zahvalna nedelja, prva v mesecu novembru, se lepo sklada z današnjo 31. nedeljo med letom, v krogotoku B. Božjo besedo strnemo v tri točke:

 

1. BOŽJE LJUDSTVO, POSLUŠAJ! Božje ljudstvo se je naselilo v Obljubljeni deželi. Postalo je premožno. Bilo je v nenehni nevarnosti, da zaide v malikovanje. Božanstva kanaanske dežele so bila bolj privlačna kakor veliki, edini, nevidni Bog. Ta je spregovoril po Mojzesu: »Poslušaj, Božje ljudstvo! Gospod je naš Bog. Ljubi ga z vsem srcem!«  To besedilo so Judje zelo dobro poznali, saj so ga ponavljali dvakrat na dan, pri jutranji in večerni molitvi.

 

Otroška jutranja molitev je hkrati ljubezen do Boga in zahvala (»Če ne postanete kakor otroci …«): »Tebe ljubim, Stvarnik moj, ki si ohranil me nocoj …« Večerna (družinska) molitev je prosilna in zahvalna. Kratek odlomek iz Svetega pisma lahko postane molitev, pogovor med Bogom in nami. Sveti Ambrož je to izrazil takole: »Boga nagovarjamo, kadar molimo; njega poslušamo, kadar beremo Sveto pismo.«

 

2. BOŽJE LJUDSTVO, DARUJ! Drugo berilo govori o Kristusu, velikem duhovniku, ki je enkrat za vselej daroval sam sebe. Vendar se njegova daritev ponavzočuje pri sveti maši. Ni nam treba biti vsak dan pri maši (Cerkev to zapoveduje le za nedelje in obvezne praznike), lahko pa v moči krstnega duhovništva vsak trenutek darujemo svoje delo in trpljenje. Kot udje Kristusovega skrivnostnega telesa smo s tem venomer deležni njegove daritve.

 

3. BOŽJE LJUDSTVO, SPOLNJUJ NAJVEČJO ZAPOVED! Jezus pohvali pismouka. Zakaj? Ker je izrekel drzno trditev: Ljubiti Boga in bližnjega je več kakor vse žgalne daritve in žrtve. In vendar so bile takrat daritve v templju še zakonite in zapovedane.

Jožef Smej, mariborski pom. škof