+ + +        OZNANILA - RAZNO

 

 

NEDELJA,  12. november 20060505121

32. teden med letom

Berila in evangeliji za delavnike 3, berila leto II.

 

                                                                                                  

 

8 

 

                                                                                                        

 

8  Danes popoldne ob treh bo maša na Vimperku in po njej tradicionalno druženje ob 'martinovem'. Vabljeni!

 

 

 

8  V sredo ob 09. uri bo v Domu sv. Jožefa v Celje 'študijski dan' za katehete in  katehistinje - o uporabi veroučnih učbenikov za tretjo triado. Vabi 'Slovenski katehetski urad'.

 

 

 

8  V sredo ob 19. uri bo v župnijski cerkvi sv. Jožefa v Celju orgelski koncert, ki ga bo izvajala Snežka Podpečan. "Pridi in prisluhni".

 

 

 

8 V četrtek bo mednarodni dan strpnosti.  Ob 19. uri bo v Domu sv. Jožefa v Celju Bogdan Žorž vodil »Šolo za starše«.

 

 

 

8  V soboto ob 17. uri bo v naši cerkvi spet slovesnost v kateri združimo dvoje praznujočih:  * Ob godu svoje zavetnice sv. Cecilije praznujejo pevci, organisti in zborovodje;  * Pred sklepom cerkvenega leta pa se k zahvalnemu bogoslužju in blagoslovu zberejo tudi zakonci jubilanti – pari torej, ki v tem letu so ali še bodo obhajali katero od okroglih obletnic poroke. Okrogla obletnica pomeni: 5, 10, 15, 20, 25 … itd. na 5. Zaradi lažje organizacije pogostitve, ki bo sledila maši, vas, dragi zakonci jubilanti, prosim za prijavo, oz. za obvestilo, da prideta.

 

 

 

8  

 

 

 

 

 

8 Karitas se zahvaljuje vsem, ki ste se včeraj odzvali v akciji »dar jeseni« in darovali nekaj od svojih pridelkov in drugega imetja za revne. Darovalcev je bilo … Dobrota naj prinaša blagoslov in zadovoljstvo obojim: obdarovanim in darovalcem.

 

 

 

 

8 Hvala tudi otrokom, ki so v posebni misijonski akciji pri verouku zbrali za ljudi v tretjem svetu 15.000 SIT

 

 

 

 

8 ... 

 

 

 

 

ÿ   TISK:   »Družina« - št. 46

»Sončna pesem« - št. 11

»Salezijanski vestnik« - št. 6

»Brat Frančišek« - št. 6

»Pratika 2007« - cena: 990 SIT  (4.13 €)

»Marijanski koledar 2007« - cena: 440 SIT (1.84 €)

    

 

 

 

 DRUGO:        Čiščenje in krašenje cerkve v novembru: Ločica

                       Dežurni na Gori Oljki ta vikend: Franc Ožir

                       Bralci beril:       7.00:     Janja S.;  Suzana R.

                                               9.00:     Sonja V.;  Primož Z.

                                             10.30:     Marija K.;  Franci O.

 

 

 

 

&  32.  NAVADNA NEDELJA - ZAHVALNA       Mr 12,43-44

 

»Tedaj je poklical k sebi svoje učence in jim rekel: »Resnično, povem vam:

Ta uboga vdova je vrgla več kot vsi, ki so metali v zakladnico. Vsi so namreč vrgli od svojega preobilja, ta pa je dala od svojega uboštva vse, kar je imela, vse, kar potrebuje za življenje.«

 

 

 

Jezus človeka presoja po veri in velikodušnosti. Po tem merilu ta, ki da vse, presega onega, ki si je kaj pridržal, čeprav je – glede na denarno vrednost – oni dal veliko, ta pa malo.

 

Kakor ne smemo po denarju presojati vrednosti človeka, tako tudi ne vrednosti templja. Tempelj ni zakladnica denarja, ampak zakladnica vere. Tempeljsko bogastvo so zakladi duha in srca, zakladi dobrote in radodarnosti, zakladi molitve in predanosti Bogu. Tempelj najbolj bogato obdaruje tisti, ki je prinesel največ teh dobrin.

 

 

 

SKUP POVEŽEM DVA KOSA LESA, ZASE IN ZA SINA, IN POTEM UMRJEVA 1 Kr 17,12

 

1. DVA KOSA LESA. Septuaginta in Vulgata in Jeruzalemska biblija prevajajo (ustrezno izvirnemu besedilu) 12. vrstico današnjega prvega berila takole: Prerok Elija prosi vdovo v Sarepti za kos kruha. Ona pa odgovori, da ima le prgišče moke in da skup poveže dva kosa lesa, na njih speče kruh, ki ga bosta s sinom pojedla in potem umrla. V starih misalih vidimo pri velikem petku sliko: Jezus na križu, poleg pa še manjša slika: Elija, vdova z dvema kosoma lesa v obliki križa v roki, poleg nje pa njen sin, in napis, kot je naveden zgoraj. To je alegorična razlaga. Lahko si pridobimo globlje razumevanje dogodkov, če prepoznavamo njihov smisel v Kristusu (KKC, čl. 117). Vdova je Marija (Jožef je takrat že umrl), njen Sin, Jezus, pa na križu, na dveh kosih lesa (podolžni in prečni tram).

2. DVA POLA: SMRT IN SODBA. »Ljudem je določeno enkrat umreti, nato pa pride sodba« (Heb 9,27). Ljudje neradi govorimo o poslednjih rečeh, in vendar nas k temu spodbuja Božja beseda: »Pri vseh svojih delih se spominjaj svojih poslednjih reči in vekomaj ne boš grešil!« (Sir 7,36). »Misli na poslednje reči, na trohnobo in smrt, in ostani zvest zapovedim!« (Sir 28,6). »Misli na mrtvečevo usodo, saj je tudi tvoja: včeraj njemu, danes tebi!« (Sir 38,22). Kristjan mora gledati na svojo smrt kot na prehod in prihod h Kristusu in kot na vstop v večno življenje. Duhovnik nad umirajočim (vsi smo »umirajoči«, kot je pisano: dan za dnem umiram, 1 Kor 15,31) izreče besedo odpuščanja JAZ TE ODVEŽEM, ga okrepi z bolniškim maziljenjem in mu za popotnico dá Kristusovo telo. Vsak človek prejme takoj po smrti v posebni sodbi takojšnje povračilo: vstop v nebeško blaženost ali vstop v stanje očiščevanja ali BOG NE DAJ …

3. DVA NOVČIČA. Uboga vdova je vrgla v tempeljsko zakladnico dva novčiča. Od svojega uboštva je dala vse, kar je imela. Srečni ubogi v duhu, srečni so, ker so notranje svobodni, se pravi, da niso navezani na minljivo, na zemeljsko.

Jožef Smej, mariborski pom. škof

 

 

ZRAZVEDRILO:    ABRAHAMOVA ŽENA – »Kako je bilo ime Abrahamovi ženi?« vpraša župnik pri verouku Dominika. »Ne vem, gospod župnik. Jaz sem prišel k verouku šele po svatbi v Kani Galilejski. Vprašajte Petra, on je pri verouku že od stvarjenja sveta.!«