+ + +        OZNANILA - RAZNO

 

 

NEDELJA,  19. november 20060505121

33. teden med letom

Berila in evangeliji za delavnike 3, berila leto II.

 

                                                                                                  

 

8 

 

 

 

8

 

 

 

8  V soboto ob 18. uri smo vabljeni v Celje na slovesno mašo ob prazniku naše stolnice – sv. Danijela.

 

 

 

8  

 

 

 

 

8

 

 

 

 

8 Prihodnjo nedeljo si popoldne rezervirajte čas, da se boste lahko udeležili revije cerkvenih pevskih zborov dekanije Žalec.

 

 

 

 

8  

 

 

 

 

ÿ   TISK:   »Družina« - št. 47

»Pismo iz Taizeja« - št. 5

 

»Pratika 2007« - cena: 990 SIT  (4.13 €)

»Marijanski koledar 2007« - cena: 440 SIT (1.84 €)

    

 

 

 

 DRUGO:        Čiščenje in krašenje cerkve v novembru: Ločica

                       Bralci beril:       7.00:     Marta S.;  Marko S.

                                               9.00:     Zofka Z.;  Marko Z.

                                             10.30:     Mija B.;  Marta M.

 

 

 

 

&  33.  NAVADNA NEDELJA - ZAHVALNA       Mr 13,28-29

 

»Od smokvinega drevesa pa se naučite priliko:

Kadar postane njegova veja že muževna in poganja liste, veste, da je poletje blizu. 

Tako tudi vi: Ko boste videli, da se to dogaja, védite, da je blizu, pred vrati.«

 

 

 

Svet je v dobrih, v Božjih rokah

 

Jezusove napovedi o dovršitvi sveta in zgodovine, ki jih beremo na zadnje nedelje v cerkvenem letu, niso grožnje, ki bi zbujale strah, ampak obljube, iz katerih se hrani krščansko upanje. Tako so jih doživljali prvi kristjani, ki so ob njih začeli moliti in klicati: »Pridi, naš Gospod! Pridi, Gospod Jezus!« Sv. Avguštin je v 5. st. spraševal svoje vernike: »Kakšna je vendar naša ljubezen do Kristusa, če se bojimo njegovega prihoda?«

 

»Strah je slab svetovalec.« Ta pregovor velja tudi na tem mestu. Kristjani nasprotujemo širjenju strahu z alarmantnimi napovedmi. Čeprav nimamo receptov za reševanje vseh vprašanj, vemo, da je usoda tega sveta v Božjih, torej dobrih rokah. Cerkev je nositeljica upanja za svet. Ostaja vedno mlada tudi zato, ker odpira obzorja prihodnosti.

 

Janez Pavel II. je kot izziv današnjemu pesimizmu in strahovom zaklical: »Ne bojte se. Odprite na stežaj vrata Odrešeniku. Prestopite z menoj prag upanja.«

 

 

 

 

ČAS STISKE, KO BO REŠENO BOŽJE LJUDSTVO Dan 12,1

 

1. ČAS STISKE – ČAS REŠITVE. Prerok Danijel napoveduje stisko, kakršne še ni bilo, odkar so narodi. Meri najprej na čas preganjanja. Bogu zvesti Judje so morali veliko pretrpeti v času kralja Antioha IV. Epifana (175 – 164 pr. Kr.) Ta je prepovedal judovsko vero, prepovedal daritve v templju; zapovedal je, naj skrunijo sobote in praznike; če so pri kom našli knjigo zaveze (Sveto pismo), je bil usmrčen; strašno so kaznovali žene, ki so obrezale svoje otroke (1 Mkb 1) itd. Prerok pa misli tudi na vse preizkušnje vseh dni, tudi do tistih zadnjih ob dovršitvi sveta. Za pravične bodo stiske tudi dan rešitve.

 

2. ČAS POSVEČEVANJA – ČAS ODPUŠČANJA. Odlomek iz Pisma Hebrejcem (10,11-14.18) lahko strnemo v eno samo misel: s ponavzočevanjem Jezusove daritve na križu se posvečujemo, grehi pa se nam odpuščajo. Z apostolom Pavlom lahko vzklikamo: zdaj je čas posvečevanja, čas odpuščanja (prim. 2 Kor 6,2). Nam odmerjeni čas je kratek (prim. 1 Kor 7,29). Kristjani posvečujemo nedeljo in praznike z udeležbo pri sveti maši. Med glavnimi grehi je tudi lenoba, duhovna lenoba, ko tako hitro najdemo izgovor za svoj izostanek pri maši. In tako gre mimo nas čas posvečevanja in odpuščanja.

 

3. TO VESOLJE MINE – JEZUSOVE BESEDE OSTANEJO. »Tiste dni bo stiska, kakršne ni bilo od začetka stvarstva« (Mr 13,19). Tako Jezus ponovi, kar je napovedal prerok Danijel: »To bo čas stiske, kakršne še ni bilo« (gl. 1. berilo). Vsi trije evangelisti (Mt, Mr, Lk) navajajo Jezusov »eshatološki govor«, napoved razdejanja Jeruzalema in konca sveta. Silnih sprememb v vesolju ni treba vzeti dobesedno. Dobesedno pa moramo vzeti Jezusovo besedo, ki jo navajajo vsi trije evangelisti: »Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa nikakor ne bodo prešle« (Mr 13,31; Mt 24,35; Lk 21,33). Za čas dovršitve zemlje in človeštva ne vemo. Tudi način, kako bo vesoljstvo preoblikovano, nam je neznan. Vemo pa, da nam Bog pripravlja novo bivališče in novo zemljo (CS 39,1).

Jožef Smej, mariborski pom. škof

 

 

 

ZRAZVEDRILO:

SODNI DAN – Župnik pri verouku zelo slikovito opisuje konec sveta: sonce ne bo več sijalo, zvezde bodo padale z neba, zemlja se bo tresla in še marsikaj drugega. Potem vpraša otroke, kaj se bo zgodilo, ko pride do tega. Milan pravi: »Gotovo ne bo več šole. Saj pri takšnem vremenu ne bo mogoče iti v šolo.«