+ + +        OZNANILA - RAZNO

 

 

NEDELJA,  26. november 20060505121

34. teden med letom

Berila in evangeliji za delavnike 3, berila leto II.

 

                                                                                                 

 

 

 

8 Danes popoldne ob 15. uri bo v Grižah srečanje cerkvenih pevskih zborov dekanije Žalec in seveda revija pesmi. Verjetno ni treba posebej povdarjati, da ste na koncertu zelo dobrodošli tudi poslušalci – zaradi lastnih glasbenih užitkov in tudi zaradi moralne podpore pevcem in pevovodjem, ki jim hvaležnost za njihov trud premalokrat izrazimo. Z prisotnostjo na reviji v Grižah, danes popoldne ob treh, jim bomo z veseljem in ponosom zaploskali.

 

 

 

 

8  V sredo, 29. 11. ob 19.45 bo v dvorani Golovec v Celju tradicionalni dobrodelni koncert slovenske Karitas »Klic dobrote«. Vstopnice lahko dobite tudi v župnišču. Cena 1.500 SIT.

 

 

 

8 V četrtek, 30. 11. ob 15. uri so vsi veroučenci (in odrasli) vabljeni v prostore pod cerkvijo na delavnico za izdelavo adventnih vencev. S seboj prinesite potreben material.  

 

 

 

 

8 Četrtek je prvi v mesecu, zato bo po maši molitev za duhovne poklice pred izpostavljenim Najsvetejšim. Vabljeni! 

 

 

 

 

8 V petek ob 16.30 (pol ure pred mašo) bo pobožnost v čast Srcu Jezusovemu – rožni venec pred Najsvetejšim, spovedovanje, litanije, blagoslov. Pridite!

 

 

 

 

8 V petek ob 17.00 bo v mali telovadnici Osnovne šole Polzela dobrodelni koncert »Odprta dlan« - plakat v oglasni deski!  Od 16. ure dalje bo ogled razstavljenih in prodajnih otroških izdelkov v šoli in pred njo. Izdelke bo moč kupiti tudi po koncertu!

 

 

 

 

 

8 Približuje se letošnje miklavževanje. Naj vas obvestim, da je Miklaž že odprl sprejemno pisarno v našem župnišču, mene prosil za tajnika, oba pa vas spodbujava k darežljivosti.

 

 

 

 

8 Zakonci jubilanti, ki ste se prejšnjo soboto udeležili slovesnosti v cerkvi, oglasite se in dvignite fotografije, ki so nastale ob tej priliki! 

 

 

 

 

ÿ   TISK:   »Družina« - št. 48

»Ognjišče« - št. 12

»Mohorjeva zbirka«

»Pismo iz Taizeja« - št. 5

»Pratika 2007« - cena: 990 SIT  (4.13 €)

»Marijanski koledar 2007« - cena: 440 SIT (1.84 €)

    

 

 

 

 DRUGO:         Čiščenje in krašenje cerkve v novembru:  Ločica

                       Čiščenje in krašenje cerkve v decembru:  Orova vas

 

                       Bralci beril: 26.11.2006: 07.00:            Dorica S.;  Stanko N.

                                                            09.00:            Petra B.;  Janez Ž.

                                                            10.30:            Sabina F.D.;  Rok B.

 

Bralci beril: 03.12.2006: 07.00:            Saša T.;  Toni S.

                                                                  09.00:            Tanja D.;  Sonja Č.

                                                                  10.30:            Andreja J.;  Marko L.

 

 

 

 

 

&  34.  NAVADNA NEDELJA – KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA       Jn 18, 36

 

»Jezus je odgovoril: »Moje kraljestvo ni od tega sveta.

Ko bi bilo moje kraljestvo od tega sveta,

 bi se moji služabniki bojevali, da ne bi bil izročen Judom,

toda moje kraljestvo ni od tod.«

 

 

 

Jezusova vladavina je nemoč …

 

… nemoč njegove ljubezni, ki je ni mogel preprečiti niti križ. Pa vendar, kaj vse v 2000 letih ni zraslo iz nje? Kolikim ljudem je bila in je opora, smisel in cilj njihovega življenja? Koliki želijo tej nemoči ljubezni služiti? In nemoč ljubezni je uničila moč smrti in povzdignila oblast življenja.

 

 

 

 

NJEMU JE BILA DANA OBLAST, ČAST IN KRALJESTVO … Dan 7,14

 

1. Z OBLAKI NEBA JE PRIŠEL. Danijel vidi v duhu štiri kraljestva, eno večje od drugega. Vsa ta kraljestva bodo pokončana. Ta kraljestva so: babilonsko, medijsko-perzijsko, makedonsko-grško in rimsko kraljestvo (tako razlagalci Svetega pisma). Z oblaki neba, t.j. v oblakih ali na oblakih je prišel Sin človekov. Staroletni (Bog sam) ga je postavil za vladarja nad vsem stvarstvom in mu podelil oblast, ki presega meje časa. Njegovo kraljestvo ne preide, je neuničljivo. – Oblaki so podoba Božje navzočnosti, še več, zaradi svojega svobodnega gibanja po nebu so prispodoba Božje vsepričujočnosti. Jezus je sebe najrajši imenoval Sin človekov.

 

2. Z OBLAKI NEBA BO PRIŠEL. Videc na otoku Parmosu piše: »Glej, prihaja z oblaki in videlo ga bo vsako oko, tudi tisti, ki so ga prebodli« (Raz 1,7). »Prihaja«, trajni sedanjik, ki obsega preteklost, sedanjost in prihodnost. On je Alfa in Omega, začetek in konec vsega stvarstva, on, ki JE, ki je BIL, in ki PRIDE, vladar nad kralji zemlje.

Tako prerok Danijel kakor tudi pisec Razodetja, oba zatrjujeta, da bo (da je) Božji Sin kralj. Isto pove o sebi Jezus.

 

3. TI PRAVIŠ, DA SEM KRALJ. Ko so množice v svojem navdušenju hotele oklicati Jezusa za kralja, in to ne samo enkrat, se je vselej umaknil. Sedaj pa, ko je prišla njegova ura, Jezus pred rimskim upraviteljem jasno prizna, da je kralj. Čudovit dvogovor! Pilat: »Torej si ti vendarle kralj?« Jezus: »Ti praviš, da sem kralj.« Ta Jezusov odgovor po eni strani ne zanika, da je kralj, po drugi strani pa ta Jezusov odgovor zavrača mnenje, da bi bil on kralj v smislu zemeljskih in političnih interesov. Zato je malo prej Pilatu dvakrat zatrdil: »Moje kraljestvo ni od tod.« Vendar pa je na tem svetu, da z resnico premaguje laž, s svetostjo in milostjo greh, s pravičnostjo krivico, z ljubeznijo sovraštvo, s svojim mirom prepir in vojno.

Jožef Smej, mariborski pom. škof

 

 

 

ZRAZVEDRILO:

 

PEVSKI ZBOR – »Pri našem pevskem zboru je odlično,« se hvali Hostnik. »Popijemo svoj kozarček, vržemo karte, kdaj pa tudi zaplešemo.« – »A tako? Kdaj pa pojete?« - »Ko gremo domov!«